Obsah

Dotace - Projekt "Plavy - lávka pro pěší"

Typ: ostatní
Dotace - Projekt "Plavy - lávka pro pěší" 1 Informace o získané podpoře:
Projekt „Plavy – lávka pro pěší“ je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj a byl vytvořen z důvodu dožití staré lávky, u které statik doporučil zákaz vstupu. Nová lávka se skládá ze dvou hlavních příhradových nosníků, podlahu tvoří nosné zavětrovací trubkové profily, napříč položené podlahové IPE nosníky. Samotná podlaha je navržena z kompozitních desek s oky 10x10 mm. Zábradlí je na obou stranách lávky s osvětlením LED. Délka lávky je 25 m při nulovém podélném sklonu, šířka 2 m při příčném sklonu 0,4%, výška zábradlí 1,1 m. Lávka pro pěší a cyklisty je oboustranně bezbariérová. Nová lávka zajistí především odklonění pěší/cyklo dopravy od mezinárodní silnice I/10 (E 65).
Celková vysoutěžená cena díla : 2 782 239,95 Kč, finanční podpora EU: 1 514 300,-Kč.
Předpokládaná doba realizace: 1.8. – 31.10.2020

Příloha

Vytvořeno: 24. 10. 2020
Poslední aktualizace: 20. 1. 2021 9:51
Autor: Veronika Mrovčáková