Obsah

Finance

veřejné zakázky a dotace

Povinné smlouvy jsou zveřejněny na profilu zadavatele https://www.vhodne-uverejneni.cz/registr-smluv

a na webu obce k sekci urad-2/dokumenty/finance/smlouvy/

Zprávy

Dotace na projekt " Modernizace a dovybavení kmenových tříd a rekonstrukce sociálních zařízení" 1

Dotace z PRV na projekt " Modernizace a dovybavení kmenových tříd a rekonstrukce sociálních zařízení"

Výsledkem projektu je dovybavení kmenových tříd počítačovou technikou, pořízení nového internetového zasíťováním tříd a záložního serveru, nákup nových lavic se židlemi, a především kompletně zrekonstruovány toalety v přízemí budovy. celý text

ostatní | 1. 6. 2023 | Autor: Veronika Mrovčáková
Dotace z Libereckého kraje na opravu podlah a schodiště Základní školy Plavy 1

Dotace z Libereckého kraje na opravu podlah a schodiště Základní školy Plavy

V červenci letošního roku 2021 se uskutečnila oprava podlahy na chodbách a schodišti v základní škole. Oprava byla realizována za podpory Libereckého kraje v rámci Programu obnovy venkova – dotační titul 1 – Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti. celý text

ostatní | 7. 12. 2021 | Autor: Veronika Mrovčáková

VZMR - Zateplení a výměna střešních oken – Plavy čp. 63


ostatní | 27. 7. 2021 | Autor: Veronika Mrovčáková

VZMR - Dodávka a instalace jídelního výtahu MŠ Plavy

pořízení nového jídelního výtahu celý text

ostatní | 21. 5. 2021 | Autor: Veronika Mrovčáková
Dotace - Projekt "Plavy - lávka pro pěší" 1

Dotace - Projekt "Plavy - lávka pro pěší"

Informace o získané podpoře:
Projekt „Plavy – lávka pro pěší“ je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj a byl vytvořen z důvodu dožití staré lávky, u které statik doporučil zákaz vstupu. Nová lávka se skládá ze dvou hlavních příhradových nosníků, podlahu tvoří nosné zavětrovací trubkové profily, napříč položené podlahové IPE nosníky. Samotná podlaha je navržena z kompozitních desek s oky 10x10 mm. Zábradlí je na obou stranách lávky s osvětlením LED. Délka lávky je 25 m při nulovém podélném sklonu, šířka 2 m při příčném sklonu 0,4%, výška zábradlí 1,1 m. Lávka pro pěší a cyklisty je oboustranně bezbariérová. Nová lávka zajistí především odklonění pěší/cyklo dopravy od mezinárodní silnice I/10 (E 65).
Celková vysoutěžená cena díla : 2 782 239,95 Kč, finanční podpora EU: 1 514 300,-Kč.
Předpokládaná doba realizace: 1.8. – 31.10.2020
celý text

ostatní | 24. 10. 2020 | Autor: Veronika Mrovčáková

VZMR - Víceúčelové školní hřiště


ostatní | 31. 8. 2020 | Autor: Veronika Mrovčáková

VZMR - Lávka pro pěší


ostatní | 2. 6. 2020 | Autor: Veronika Mrovčáková

VZMR - Projektová dokumentace - Rekonstrukce domu Plavy čp. 122 - Kočovna


ostatní | 20. 1. 2020 | Autor: Veronika Mrovčáková

Výběrové řízení - elektronická aukce na prodej nákl. automobilu Mercedes-Benz Unimog UK 100

záměr na prodej nákladního automobilu Mercedes – Benz
Unimog UK 100 včetně příslušenství (třístranný sklápěč, nástavba na posyp včetně stojanu, radlice) + podmínky pro elektronickou aukci celý text

ostatní | 3. 10. 2019 | Autor: Veronika Mrovčáková

Výběrové řízení - elektronická aukce na prodej sklápěcího valníku za traktor STS, MV 2-028

záměr včetně podmínek pro elektronickou aukci celý text

ostatní | 3. 10. 2019 | Autor: Veronika Mrovčáková

VZMR - Stavební úprava bytů v podkroví – Haratice čp. 35


ostatní | 17. 7. 2019 | Autor: Veronika Mrovčáková

VZMR - Sokolovna, stavební úpravy III. etapa


ostatní | 28. 6. 2019 | Autor: Veronika Mrovčáková

VZMR - Projektová dokumentace - Galerie Muzyka


ostatní | 28. 6. 2019 | Autor: Veronika Mrovčáková

Projektová dokumentace - rekonstrukce bytového domu Plavy čp. 112


ostatní | 4. 1. 2019 | Autor: Veronika Mrovčáková

Plavy čp. 132, stavební úpravy objektu


ostatní | 15. 6. 2018 | Autor: Veronika Mrovčáková

Sokolovna Plavy - BAR


ostatní | 17. 5. 2018 | Autor: Veronika Mrovčáková

Plavy - pořízení nového DA pro JSDHO


ostatní | 20. 4. 2018 | Autor: Veronika Mrovčáková

Oprava místních komunikací 2018


ostatní | 20. 4. 2018 | Autor: Veronika Mrovčáková

Sokolovna, stavební úpravy, II.etapa


ostatní | 5. 2. 2018 | Autor: Veronika Mrovčáková

Sokolovna Plavy, stavební úpravy I.etapa


ostatní | 22. 11. 2017 | Autor: Veronika Mrovčáková

Sokolovna Plavy, plynofikace


ostatní | 16. 8. 2017 | Autor: Veronika Mrovčáková

Sokolovna Plavy, elektroinstalace


ostatní | 16. 8. 2017 | Autor: Veronika Mrovčáková

Oprava místních komunikací 2017


ostatní | 13. 7. 2017 | Autor: Veronika Mrovčáková

Projektová dokumentace, Plavy - rozšíření veřejné kanalizace


ostatní | 8. 9. 2016 | Autor: Veronika Mrovčáková

Oprava střechy na hasičské zbrojnici Haratice čp. 142


ostatní | 18. 8. 2016 | Autor: Veronika Mrovčáková

Zateplení objektu Základní školy Plavy


ostatní | 10. 6. 2016 | Autor: Veronika Mrovčáková

Oprava místních komunikací 2016


ostatní | 3. 3. 2016 | Autor: Veronika Mrovčáková

Oprava místních komunikací 2015


ostatní | 4. 9. 2015 | Autor: Veronika Mrovčáková

Veřejné zakázky jsou evidované na profilu zadavatele


ostatní | 1. 9. 2015 | Autor: Veronika Mrovčáková