Obsah

Orgány obce

Zastupitelstvo obce

Plán jednání zastupitelstva obce

termíny jednání zastupitelstva obce v 1.pololetí 2018

středy 21. února, 28. března, 16 května, 27.června od 17,00  v zasedací místnosti obecního úřadu.

Písemné žádosti k projednání v zastupitelstvu je třeba podat nejpozději týden předem.

 

Zastupitelstvo obce Plavy

pro volební období 2014– 2018

 

starostka obce Mužíčková Věra
místostarostka obce Šťastná Renata
   
zastupitelé Ing. Hloušek Milan (předseda finančního výboru)
  Šourek Josef (předseda kontrolního výboru)
  Brezar Radek
  Kopal Miroslav
  Korotvičková Radka
  Králová Miroslava
  Průchová Alena
  Škaloudová Hana
  Šturma Roman