Obsah

Orgány obce

Zastupitelstvo obce

Plán jednání zastupitelstva obce

termíny jednání zastupitelstva obce v 1. pololetí 2023

 

  • pondělí   13.2.2023     od 17,00 hodin
  • pondělí   27.3.2023     od 17,00 hodin
  • pondělí   15.5.2023     od 17,00 hodin
  • pondělí   26.6.2023     od 17,00 hodin

                                     

Vždy v zasedací místnosti obecního úřadu.

 

Písemné žádosti k projednání v zastupitelstvu je třeba podat nejpozději týden předem.

 

Zastupitelstvo obce Plavy

pro volební období 2022– 2026

 

starosta obce Ing.  Hloušek Milan
místostarostka obce Šťastná Renata
   
zastupitelé Ing. Kochánková Alena (předsedkyně finančního výboru)
  Makovec Martin (předseda kontrolního výboru)
  Brezar Petr
  Drška Lukáš
  Jindřišková Petra
  Králová Miroslava
  Mužíčková Věra
  Nesvadba Vladimír
  Pitro Pavel