Obsah

Orgány obce

Zastupitelstvo obce

Plán jednání zastupitelstva obce

termíny jednání zastupitelstva obce v 2. pololetí 2022

 

  •      pondělí       12. září /od 17,00  v zasedací místnosti obecního úřadu/.

O dalších termínech rozhodne nově zvolené zastupitelstvo.

Písemné žádosti k projednání v zastupitelstvu je třeba podat nejpozději týden předem.

 

Zastupitelstvo obce Plavy

pro volební období 2018– 2022

 

starosta obce Ing.  Hloušek Milan
místostarostka obce Šťastná Renata
   
zastupitelé Mužíčková Věra (předsedkyně finančního výboru)
  Pitro Pavel (předseda kontrolního výboru)
  Brezar Petr
  Červinka Luděk
  Drška Lukáš
  Hůzlová Veronika
  Jindřišková Petra
  Králová Miroslava
  Šturma Roman