Obsah

Spolky a sdružení

Muzeum ČSA

O.S. KVH Muzeum Československé armády

Základní informace:
Sídlo sdružení: Plavy 67, 468 46 Plavy
IČ : 22684328
Registrace: VS/1-1/70 380/08-R
Předseda: Jiří Fejfar - Tiskový mluvčí
Místopředseda: Josef Severa
Pokladník: Jakub Báča
Mail: info@kvh-mhm.eu
URL: http://www.kvh-mhm.eu

O.S. KVH Muzeum Československé armády je nevládní nezisková kulturní a sportovní
organizace sdružující členy, kteří se na základě své zájmové činnosti spolupodílejí na ochraně a uchování památek z oblasti vojenské historie a přispívají tak k uchování materiálních a duchovních hodnot z této oblasti historie.