Obsah

Formuláře, vzory

Žádost o udělení výjimky z doby nočního klidu - pdf

dokument k vytisknutí

žádost o udělení výjimky noční klid.pdf

Žádost o udělení výjimky z doby nočního klidu - word

dokument k vyplnění

žádost o udělení výjimky noční klid.doc

Žádost o koupi obecního pozemku

22.7.2021

žádost o koupi obecního pozemku.doc

Žádost o povolení kácení mimolesních dřevin

04.01.2007

1167933757_sb_dostopovolenkcenmimolesnchdevin.doc

Návrh na pořízení územního plánu nebo jeho změny

24.05.2007

1179994739_sb_Úp-dostonovizmnu.doc

Žádost o povolení k připojení na místní komunikaci

07.03.2012

1331119725_sb_Ždostopipojennamstnkomunikaci_sjezd_.doc

Žádost o zařazení do evidence uchazečů o byt

31.05.2013

1371118441_sb_zadost_byt_evidence.xls

Žádost o byt dle zveřejněné nabídky

31.05.2013

1370006097_sb_zadost_byt_dle_nabidky.xls

Žádost o pronájem obecního pozemku

07.08.2013

1375862096_sb_dost.doc

Žádost - zvl. užívání komunikace pro stavbu, akce, uzavírka

15.04.2015

1429111916_sb_sil-003.doc

Žádost - zvl. užívání komunikace - umístění inž.sítí

15.04.2015

1507134575_sb_sil-002_in.sítě

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce - FO

29.01.2016

1467186846_sb_dost_dotace_fo.doc

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce - PO

29.01.2016

1467187333_sb_dost_dotace_po.doc

Žádost o poskytnutí daru z rozpočtu obce

29.01.2016

1467187832_sb_dost_dar.doc

Vyúčtování dotace

29.01.2016

1467187428_sb_vyuctovani_dotace.doc

Vyúčtování dary

29.01.2016

1450025530_sb_vyuctovani_dary.doc

Čestné prohlášení k žádosti o dotaci

27.4.2021

1450025757_sb_cp_dotace.doc

Stránka

  • 1