Obsah

Orgány obce

Zvláštní orgány

Krizový štáb obce a povodňová komise obce

  • Ing. Milan Hloušek, starosta, předseda štábu
  • pí Renata Šťastná, místostarostka
  • p. Petr Soudil, velitel JSDHO
  • p. Zdeněk Balatka, velitel DSDHO
  • p. Lukáš Drška, technické služby obce