Obsah

Historie

Stručné dějiny obce Plavy

Plavy leží v údolí řeky Kamenice obklopeném ze všech stran vrcholy. Jméno dostaly od plavení dříví.
Plavy byly součástí konfiskátu se statkem navarovským v r 1621.
Poprvé jsou zmiňovány v r. 1624 v DD.71/14.
V roce 1627 připadly paní Marii Angele de Lamotte. 
Do roku 1848 patřily k panství navarovskému, rychtě držkovské a byly „přifařeny“ k Držkovu.
V roce 1772 měla obec 12 selských usedlostí a 17 chalup. V roce 1834 bylo v Plavech 380 obyvatel, 48 domů.
Roku 1848 nabývá obec samosprávy a patří k rychtě (katastru) Držkov, kde se účastní v r. 1850 voleb do obecního zastupitelstva.
V roce 1854 se začalo pracovat v přádelně firmy Liebig.
Silnice ze Železného Brodu do Tanvaldu se stavěla v letech 1863 až 1865.
Železnice Železný Brod - Tanvald se budovala v letech 1874 - 1875.
V roce 1909 byla ukončena stavba přádelny firmy F.Brůna.
1.ledna 1921 se staly Plavy samostatnou obcí politickou a náleží k politickému okresu Semily do r.1938.
Elektrifikace obce proběhla v r 1924.
V roce 1938 byly Plavy zabrány německým vojskem, připojeny k Sudetům a ve správě podléhaly Landrátu Jablonec.
Po osvobození v r. 1945 převzal samosprávu v obci MNV

Kronika Plavů 1921-1980 svazek I. (3.67 MB)