Obsah

Orgány obce

Výbory a komise obce

Zastupitelstvo obce pro volební období 2014 - 2018 zřídilo tříčlenné  výbory finanční a kontrolní:

Finanční výbor
Předseda: Ing. Milan Hloušek
Členové: Průchová Alena
  Lejsková Dana
   
   
Kontrolní výbor
Předseda: Šourek Josef
Členové: Kučíková Romana
  Rota Petr MUDr.
   
   
V obci je dále zřízen
Sbor pro občanské záležitosti
Předsedkyně: Králová Miroslava
Členové: Šťastná Renata
  Průchová Alena
  Šelepová Zdeňka