Obsah

Orgány obce

Výbory a komise obce

Zastupitelstvo obce pro volební období 2022 - 2026 zřídilo tříčlenné výbory finanční a kontrolní:

Finanční výbor
Předseda: Ing. Alena Kochánková
Členové:

Denisa Večerníková, Lukáš Stránský

   
   
Kontrolní výbor
Předseda: Martin Makovec
Členové:

Marek Franc, Lukáš Lejsek

   
   
2018-2022 V obci je dále zřízen
Sbor pro občanské záležitosti
Předsedkyně: Králová Miroslava
Členové: