Obsah

Orgány obce

Výbory a komise obce

Zastupitelstvo obce pro volební období 2018 - 2022 zřídilo tříčlenné výbory finanční a kontrolní:

Finanční výbor
Předseda: Mužíčková Věra
Členové:

Korotvičková Radka, Lejsková Ivana

   
   
Kontrolní výbor
Předseda: Pitro Pavel
Členové:

Kučíková Romana, Šourek Josef

   
   
V obci je dále zřízen
Sbor pro občanské záležitosti
Předsedkyně: Králová Miroslava
Členové: