Obsah

Úřady a instituce

Státní úřady a instituce

Celní úřad Jablonec nad Nisou
466 01 Jablonec nad Nisou, Podhorská 564/62
Telefon: 483 312 305
E-mail: info1061@cs.mfcr.cz
   
Český statistický úřad Liberec
460 68 Liberec, Dr. E. Beneše 26
Telefon: 485 110 223, 485 244 130
E-mail: infoservislbc@qw.czso.cz
www: www.liberec.czso.cz
Poznámka: Krajská reprezentace Liberec
   
Finanční úřad Tanvald
468 41 Tanvald, Krkonošská 350
Telefon: 483 394 244
E-mail: podatelna@tan.ul.ds.mfcr.cz
www: www.cds.mfcr.cz
   
Katastrální úřad pro Liberecký kraj
46601 Jablonec nad Nisou, Podzimní 26
Telefon: 483 311 341
E-mail: ku.jablonec@cuzk.cz
www: www.cuzk.cz
Poznámka: Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou
   
Krajská hygienická stanice Liberec
46601 Jablonec nad Nisou, Turnovská 40
Telefon: 483 311 511
E-mail: sekretariat.jb@khslbc.cz
www: www.khslbc.cz
Poznámka: Územní pracoviště Jablonec nad Nisou
   
Krajský úřad Libereckého kraje
46180 Liberec, U Jezu 2a
Telefon: 485 226 111
E-mail: info@kraj-lbc.cz
www: www.kraj-lbc.cz
   
Okresní hospodářská komora
46601 Jablonec nad Nisou, Anenská 3
Telefon: 483 346 000
E-mail: info@ohkjablonec.cz
www: www.ohkjablonec.cz
   
Okresní soud v Jablonci nad Nisou
46659 Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí 4
Telefon: 483 337 011
E-mail: posta@osoud.jbc.justice.cz
www: portal.justice.cz/soud/soud.aspx?j=144&o=134&k=140
   
Okresní správa sociálního zabezpečení
46601 Jablonec nad Nisou, U Zeleného stromu 3
Telefon: 483 356 111
E-mail: podatelna.jn@cssz.cz
www: http://www.cssz.cz/cz/kontakty/krajska-a-okresni-pracoviste/liberecky-kraj/ossz-jablonec-nad-nisou.htm
   
Pozemkový fond ČR
46001 Liberec, U Nisy 6a
Telefon: 485 246 300
E-mail: liberec@pfcr.cz
www: http://www.pfcr.cz
Poznámka: Územní pracoviště pro Liberec, Jablonec nad Nisou, Semily.
   
Státní okresní archiv Jablonec nad Nisou
46601 Jablonec nad Nisou, Turnovská 40a
Telefon: 483 319 503
E-mail: sokajbc@soalitomerice.cz
   
Úřad práce
46841 Tanvald, Krkonošská 350
Telefon: 483 394 246
E-mail: jablonec@up.mpsv.cz
www: portal.mpsv.cz/sz/local/jn_info
   
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
46752 Jablonec nad Nisou, Podhorská 62
Telefon: 483 419 100, 483 319 639
E-mail: milan.cisar@uzsvm.cz
www: www.uzsvm.cz/kontakty_det_jablonecnadnisou.php