Obsah

Finance

Smlouvy

Smlouva o dílo „Galerie Muzyka – Zpracování návrhu stavby“

3.4.2019

SoD Muzika Studie_web.pdf

SoD - příloha - „Galerie Muzyka – Zpracování návrhu stavby“

3.4.2019

prilohy k SoD web.pdf

Projektová dokumentace - Rekonstrukce bytového domu Plavy čp. 112

4.2.2019

SoD Inter scan.pdf

Karosa CAS K 25 - L 101

11.06.2018

sml_cas.pdf

Smlouva Plavy - BAR

11.06.2018

sml_bar.pdf

Plavy - pořízení nového DA pro JSDHO

11.06.2018

sml_DA.pdf

Oprava místních komunikací 2018

11.6.2018

sml_mk_2018.pdf

Sokolovna Plavy, stavební úpravy II.etapa, Dodatek ke smlouvě

05.04.2018

1522910088_sb_dodatek_ii_soko.pdf

Sokolovna Plavy, stavební úpravy I.etapa, Dodatek ke smlouvě

12.03.2018

1520875818_sb_soko_i_dod_1_komplet.pdf

Sokolovna Plavy, stavební úpravy II.etapa

14.02.2018

sml_soko_II..pdf

Sokolovna Plavy, stavební úpravy I.etapa

27.11.2017

1511801166_sb_sml_soko_stavba_i_komplet.pdf

Sokolovna Plavy, elektroinstalace, Dodatek č.2

03.11.2017

1509716684_sb_dodatel_2_soko_elektro.pdf

Sokolovna Plavy, plynofikace, Dodatek č.2

03.11.2017

1509716645_sb_dod_2_soko_plyn.pdf

Sokolovna Plavy, plynofikace, Dodatek č.1

30.10.2017

1509454167_sb_soko_plyn_dodatek_1.pdf

Sokolovna Plavy, elektroinstalace, Dodatek č.1

23.10.2017

1508748695_sb_dodatek_1_elektro.pdf

Sokolovna Plavy, plynofikace

28.08.2017

1503913362_sb_soko_plyn_dodavatel.pdf

Sokolovna Plavy, elektroinstalace

28.08.2017

1503913310_sb_soko_sml_elektro.pdf

Oprava místních komunikací 2017

16.08.2017

1502888229_sb_m-silnice,smlouva.pdf

Stavební úpravy bytu 159/1 Plavy

10.05.2017

1494422576_sb_byt_159_1_sml_redoko.pdf

2017-2019 Dopravní obslužnost LK

21.11.2016

1485328625_sb_sml.do.pdf

Stránka