Obsah

Spolky a sdružení

TJ Sokol Plavy

 

Základní informace o TJ :

Tělovýchovná jednota SOKOL Plavy, 
občanské sdružení
sídlo:  Plavy 140
IČO : 16389034
Registrace VSC/-9378/91-R u MV ČR

Předseda TJ: Martin Makovec
tel.: 731 547 680
e-mail: xmakulda@seznam.cz