Obsah

Základní informace

Kraj: Liberecký
Okres: Jablonec nad Nisou Obec Plavy má 2 katastrální území: Plavy a Haratice
Počet obyvatel dle ČSÚ k 1.1.2017: 1.043, z toho muži 526, ženy 517
Věkový průměr obyvatel: 41 let
Rozloha katastru: 520 ha
Nadmořská výška: 403 m.n.m. (měřeno u OU)

Zastupitelstvo obce má 11 členů

 

Starosta: Ing. Milan Hloušek
Místostarostka: Renata Šťastná

Obec je členem Mikroregionu Tanvaldsko

Partnerské město v Polsku - Paszowice