Obsah

Vytříděný elektroodpad v naší obci v roce 2023

Typ: ostatní
Vytříděný elektroodpad v naší obci v roce 2023 Každý den jsme obklopeni elektronickými zařízeními, která nám zjednodušují a zpříjemňují život. Domácí spotřebiče, chytré telefony, počítače a notebooky, akumulátorové nářadí… Tito užiteční pomocníci se však poté, co doslouží, stávají elektroodpadem a mohou znamenat nebezpečí pro životní prostředí.

Vysloužilá elektrozařízení představují v současnosti nejrychleji rostoucí kategorii odpadu na světě. Řešením je jejich správné třídění, zpětný odběr a následná šetrná recyklace, pro kterou jsme si vybrali spolehlivého partnera, společnost REMA Systém.

A jak konkrétně jsme v roce 2023 přispěli ke zvyšování opětovného materiálového využití a ochraně životního prostředí? To deklaruje environmentální vyúčtování, které jsme obdrželi od společnosti REMA Systém, kolektivního systému zajišťujícího sběr odpadních elektrozařízení. Tento dlouhodobý a spolehlivý partner pro nás efektivně zajišťuje zpětný odběr a recyklaci vysloužilých elektronických zařízení.

A díky vám jsme za loňský rok odevzdali 5 107 kg odpadních elektrozařízení, čímž jsme přispěli k tomu, že se tento odpad nehromadí na skládkách či nespaluje ve spalovnách.

Díky recyklaci jsme snížili environmentální dopad elektroodpadu a generovali úspory, které si můžeme přiblížit na konkrétních příkladech:

2 168 kWh ELEKTRICKÉ ENERGIE - Při výrobě produktů i v souvislosti s těžbou primárních surovin dochází ke spotřebě elektřiny. Pokud je k recyklaci odevzdána například jedna domácí tiskárna, ušetří se tím spotřeba elektřiny ve výši 1 kWh. To odpovídá množství elektrické energie, které spotřebuje kombinovaná chladnička s mrazákem za více než 2 dny provozu.

3 228 kg PRIMÁRNÍCH SUROVIN - Primární suroviny jsou veškeré nezpracované přírodní zdroje, které jsou vytěženy a využívány při výrobě a provozu výrobků. Recyklace jedné lednice o hmotnosti 50 kg ušetří 34 kg primárních surovin, které by jinak bylo nutné získat těžbou a zpracováním přírodních zdrojů o hmotnosti přesahující několik set kilogramů.

877 m3 VODY  - Spotřeba vody při výrobě jakéhokoliv produktu zahrnuje množství vody potřebné pro získání surovin, chlazení, čištění a další aktivity, které jsou s výrobou produktu spojeny. Odevzdáním jedné LCD televize k recyklaci se zamezí znečištění 3 m3 vody. Pro představu, toto množství vystačí jednomu člověku na více než měsíc.

3 787 l ROPY - Při výrobě produktů i v souvislosti s těžbou primárních surovin dochází ke spotřebě ropy. Vzhledem k tomu, že ropa je neobnovitelným zdrojem energie, je její šetření z hlediska environmentálního dopadu zvláště důležité.

9 059 kg CO2 - Snížení produkce skleníkových plynů si můžeme ukázat na příkladu jedné pračky, při jejíž recyklaci ušetříme 68 kg oxidu uhličitého (CO2.). Stejné množství CO2 je vyprodukováno jedním osobním autem s benzínovým motorem na trase dlouhé zhruba 436 km.

Děkujeme, že s námi pomáháte chránit životní prostředí a šetřit přírodní zdroje.


Vytvořeno: 13. 3. 2024
Poslední aktualizace: 13. 3. 2024 8:24
Autor: Veronika Mrovčáková