Obsah

Podpora dodatečné instalace akumulační nádoby u domácích kotlů na pevná paliva

Typ: ostatní
Podpora dodatečné instalace akumulační nádoby u domácích kotlů na pevná paliva 1 Informujeme Vás o vyhlášení programu č. 2.8 Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory regionální rozvoj – Podpora dodatečné instalace akumulační nádoby u domácích kotlů na pevná paliva.

ikona souboruAkumulace_leták_2023.pdf

Příjem žádostí bude probíhat od 16. ledna do 29. prosince 2023. Účelovou neinvestiční dotaci z Dotačního fondu Libereckého kraje lze využít na projekty realizované v období od 27. ledna 2021 do data podání žádosti. Pouze formulář žádosti pro rok 2023 bude aktivní až v průběhu ledna (nejpozději 16.1.2023). Povinná příloha formuláře žádosti je nově vyúčtování, tj. podat žádost může majitel nemovitosti až po instalaci akumulační nádoby. Po administrativní kontrole žádosti, bude projekt schválen orgány kraje, následovat bude podpis smluv a vyplacení dotace. Dotace bude poskytnuta až do výše 70 % z celkových způsobilých výdajů projektu, avšak maximálně 50.000 Kč, a to na výdaje na pořízení akumulační nádoby a na její připojení na otopnou soustavu.

Podrobné informace naleznete na stránkách kraje http://dotace.kraj-lbc.cz. Případné dotazy k žádostem je možné konzultovat na telefonním čísle: 485 226 327, e-mailu: alena.klimova@kraj-lbc.cz nebo osobně ve 3. patře Evropského domu. Kontaktní osobou je Ing. Alena Klímová.


Vytvořeno: 5. 12. 2022
Poslední aktualizace: 30. 5. 2023 9:02
Autor: Veronika Hůzlová