Obsah

Krásná - Prázdninové klekání s Kittelem

Krásná - Prázdninové klekání s Kittelem 1Prázdninové klekání na Kittelovsku sebou nese symboliku léta chýlícího se pomalu ke konci. V Kittelově domě pak tato akce završuje úspěšný cyklus letních setkání s řemeslem, bylinkami, netradiční muzikou a malými, nezávislými divadly.

Datum konání: 22. 8. 2020 začátek od 12:00

Místo konání: Kittelův areál Krásná, Pěnčín

Typ akce: ostatní

Organizátor: Neuvedeno

        Tři patra nově opraveného domu se tematicky věnují několika základním tématům. V první řadě legendami opředenému léčiteli, lékaři Janu Josefu Antonínu Eleazarovi Kittelovi. Dozvíme se zde mnohé o jeho životě, léčebných praktikách a  bylinářství. Důležitým tématem jsou ale i pověsti, které tuto legendární postavu obklopují.  Do Kittelovy doby nás pozve jeho světnice, černá kuchyně, vodní lázeň, pracovna či sušárna bylin.

Pozornost je věnována i místnímu rozlehlému neolitickému těžebnímu areálu, objeveného v roce 2002 v okolí Krásné. Tyto pradávné lomy na místní přeměněnou břidlici mezabazit, lidově také železivec, patří mezi největší a nejstarší památky svého druhu v České republice.  Těžba a zpracování suroviny, která sloužila k výrobě kamenných broušených nástrojů a zásobovala pravděpodobně tehdejší střední Evropu, zde probíhala od nejstarší fáze (5  400  př.n.l.) až do doby (4 500 př.n.l.). S tím, jak to tady tehdy vypadalo i s dochovanými památkami z této doby se lze seznámit v samostatné expozici.

Kromě toho je pozornost věnována také mineralogii, geologii místního kraje, děti obdivují také v luminiscenci zářící kameny přírodního i umělého původu.

Pozornosti návštěvníků se těší také sklářská výstava Dobrý ročník.  Ve výstavních prostorách Kittelova domu v Pěnčíně se až do 20. 9. 2020 představují ukázky tvůrčí činnosti skupiny čtrnácti absolventů výtvarného ročníku 1972-76 železnobrodské Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské. Profesní kariéry Spolužáků dobrého ročníku se od absolutoria v roce1976 vyvíjely různými směry a tak exponáty prezentují nejen různé obory zpracování skla, ale i další druhy tvůrčích realizací, blízkých naturelu jednotlivých autorů. Návštěvník se zde tak může setkat například se skleněnými objekty Zdenka Lhotského, Ivany Houserové, ale i s artefakty z oblasti užitého umění, ukázky uměleckého řemesla, fotografie a malby.

Specialitou Kittelova domu jsou interaktivní dílny pro děti, kde si děti mohou samy zapracovat na jednoduchých výrobcích ze dřeva, keramické hlíny, nebo na papíře. Součástí dílny je také původní pec s babiččinou duchnou a klouzačkou jako ze starých časů. Dílny jsou dětmi využívány k tomu, aby si zde mohly v klidu pohrát, a nenechat se rušit rodiči, kteří si čtou informační tabule v muzeu a prohlíží muzejní exponáty. Dětmi, ale i rodiči je navštěvována také zážitková pěšinka pro bosé nohy před domem.

Samotná akce nás zve na poslední prázdninové setkání s živě předváděnými řemesly. Tentokrát organizátoři pozvali skláře, kováře, keramika a tradiční bylinářku Ludmilu. 

Co by to bylo za akci pro rodiny, kdyby chyběla pohádka. Víťa Marčík ml. se vlastně do pohádky skoro narodil. Od mala pak doprovázel svého otce, také Víťu, po pohádkových scénách po vlastech českých. Víťa se však dávno osamostatnil, jeho příběhy tak vycházejí z rodinné tradice poctivého loutkářského řemesla i osobitého, kontaktního projevu, ale odrážejí jinou generační zkušenost a nový pohled. 

Hudebně pak dostane prostor Spolktrio. Kapela rozdává hudební pohodu již po několik generací. Od roku 1983 hrála skupina pod názvem Ťápoty, pak se přejmenovala na Folktrio, ale protože v té době v Liberci už jedna kapela tohoto názvu hrála, Legendární Kapitán Kid kapelu přejmenoval na Spolktrio.

Pestrý mix různých aktivit je tedy určen pro širokou škálu návštěvníků a umožňuje strávit příjemné odpoledne v zajímavém místě s poutavými výhledy na Krkonoše. Kittelovsko nabízí také možnost návštěvy kostela sv. Josefa i s průvodcovským  výkladem, studánky sv. Josefa s údajně léčivou vodou nebo několika dalších památek či pamětihodností.             


Vytvořeno: 20. 8. 2020
Poslední aktualizace: 20. 8. 2020 10:42