Obec Plavy
Aktuality
30.05.2016: Omluva

Mezi sponzory na podporu akce CIRKUS HAPPY KIDS za bezplatné poskytnutí louky pro šapitó byla mylně uvedena firma AIFEL 3, pan Fejfar. Správně mělo být uvedeno manželé Blanka a Jiří Fejfarovi. Tímto se vlastníkům pozemku omlouváme a ještě jednou velmi děkujeme.


24.05.2016: Omezení provozu naší POŠTY

Od čt 26. května do úterý 31.května bude naše pošta otevřena jenom polovinu otevírací doby - ve čtvrtek pouze odpoledne, v pátek + v pondělí + v úterý pouze dopoledne; podrobnosti zde


19.05.2016: Multicar na prodej

Obec Plavy nabízí k prodeji nákladní automobil MULTICAR M 2512, nabídky do 30.5., podrobnosti zde

Při registraci vozidla na dopravním úřadu nový majitel zaplatí eko daň 10 tis. Kč - osvobozeni jsou držitelé průkazu ZTP.


19.05.2016: Víkend 11.-12.června opět po roce s CIMRMANY

Srdečně zveme na 11.ročník slavností - Spanilá jízda cyklostezkou Járy Cimrmana, program u kostela na Šumburku a slavnosti na Příchovicích pod Majákem - pozvánka, program Spanilá jízda + Šumburk, slavnosti Příchovice


18.05.2016: Haratičtí hasiči zvou na výlet

sobota 25.6.2016, Bezděz-Máchovo jezero, bus Balatka Pavel - podrobnosti zde


17.05.2016: Meditační večer ve znamení Blíženců

ve čtvrtek 26.května od 18 hodin v Enviru - podrobnosti zde


13.05.2016: Letošní pálení čarodějnic

V naší obci již neodmyslitelně patří k pálení čarodějnic i lampionový průvod a pěkný ohňostroj - ten letošní ke shlédnutí zde


12.05.2016: Zateplení objektu Základní školy Plavy - výzva
V souladu s Pravidly obce pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu zveřejňujeme výzvu k podání cenové nabídky zadávané v poptávkovém řízení mimo režim zákona o veřejných zakázkách na Zateplení objektu Základní školy Plavy.

Výzva byla zaslána 6 uchazečům.

Uchazeči, kteři nebyli výzvou přímo obesláni a mají zájem nabídku podat, obdrží na vyžádání nezbytné přílohy dle pokynů uvedených ve výzvě.

výzva

Upřesnění projektové dokumentace č.1

Upresnění č. 2


12.05.2016: Cestovní doklady pro děti

Informace Ministerstva vnitra ČR → Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají i vyřizování cestovních dokladů. Co vše je potřeba zařídit při cestování s dětmi, o cestování dětí s vlastním cestovním pasem neleznete v příloze


12.05.2016: Opravy krajských silnic v letošním roce

Rada Libereckého kraje  schválila dne 3.5.2016 provozně výrobní plán běžné údržby silnic II. a III. třídy na rok 2016. Provozně výrobní plán byl sestaven na základě schválených finančních prostředků Zastupitelstvem kraje na údržbu silnic.

Plán je k dispozici na našich internetových stránkách Libereckého kraje http://doprava.kraj-lbc.cz/page254/plan-oprav-pozemnich-komunikaci-ve-vlastnictvi-kraje-2016

Termíny jednotlivých činností, které jsou v plánu uvedeny, jsou závislé na počasí, a je proto možné, že vlivem nevhodného počasí budou některé údržbové práce provedeny v jiných termínech.  


12.05.2016: Oznámení o zeměměřičských pracích v naší obci

Zeměměřičský úřad bude v letošním roce provádět místní topografické šetření pro obnovu Základní báze geografických map ČR /ZABAGED/ - podrobnosti zde


12.05.2016: Hrady a zámky 2016

Přehled akcí na hradech a zámcích v Libereckém, Pardubickém a Královéhradeckém kraji ve správě Národního památkového ústavu Liberec  v roce 2016 po měsících - ke stažení zde a podrobný rozpis na měsíc květen 2016 - ke stažení zde


12.05.2016: Výluka na trati Liberec-Jablonec-Tanvald-Szklarska Poreba

Ve dnech 23.- 29.5.2016 budou probíhat denní výluky na železniční trati Liberec - Jablonec n.N. - Tanvald - Szklarska Poreba. Výlukový jízdní řád vč. podrobných informací pro cestující ke stažení zde


12.05.2016: Blíží se termín splatnosti poplatku za odpady pro rok 2016
  • poplatek je splatný k datu 31. května 2016 a zůstává již 9.rokem ve výši 456 Kč/osoba/rok

  • poplatek lze hradit v hotovosti na Obecním úřadě v Plavech v úřední dny pondělí + středa nebo bezhotovostně na účet obce č. 4528451/0100 pod přiděleným variabilním symbolem :

    16 /poslední dvojčíslí roku/ + 1 /Plavy/ nebo 2 /Haratice/ + číslo popisné nebo evidenční; příklad Plavy čp. 199 → 161199, Haratice 170 → 162170

  • Obec Plavy nabízí pro domácnosti speciální sady tašek na tříděný odpad - podrobnosti zde

    Od ledna 2016 jsou všechny popelnice vyváženy v liché týdny !


12.05.2016: Nezaměstnanost - podrobné přehledy

měsíční přehled v okrese Jablonec n.Nisou za měsíc duben 2016
+ nezaměstnanost v jednotlivých obcích Jablonecka ke konci 1.čtvrtletí 2016

Informace k nezaměstnanosti v ČR k 30.4.2016 + rozpis po okresech


29.04.2016: Daň z nemovitostí 2016 - informace FINANČNÍHO ÚŘADU

veřejná vyhláška - zde

informace k zasílání složenek pro platby - zde

informace ke zpřístupnění hromadného předpisového seznamu - zde

zveřejněno 29.4.- 31.5.2016


27.04.2016: Nabídka pracovní příležitosti

v Pasekách nad Jizerou - správce ubytovny - podrobnosti zde


16.04.2016: Z posledního zastupitelstva .....
29.03.2016: Rally Bohemia 2016

Termín konání : 2.-3. července 2016

Naší obcí rychlostní zkoušky nevedou !

Prvotní informace na www.facebook.com/rallybohemia/

stanovení přechodné úpravy provozu na komunikacích během závodu zde

 

zahájení správního řízení, uzavírky, objížďky - zde

objízdné trasy během závodu zde


03.03.2016: Hodnocení obcí iRating

V posledním hodnotícím období iRating se naše obec opět umístila mezi nejlepšími v Libereckém kraji - příloha zde


15.02.2016: Motorest Morava rozšířil otevírací dobu,

čímž zareagoval na dlouhodobou poptávku ►otevřeno DENNĚ 11 - 22 hodin


13.11.2015: Naše samoobsluha

Chcete vědět, co nakupujete ? Např. které jogurty jsou bez éček a gumy a další chemie ? V naší - vaší sámošce to máte usnadněné ...

https://www.youtube.com/watch?v=kWegW11793E


03.08.2015: BAZAR knih stále aktuální

Máte doma pro vás již nepotřebné knihy ? Zabírají vám místo a do sběru je dát nechcete ? Nabídnětě je dál.....  Pouze dobrý stav !

V suterénu obecního úřadu je k tomuto účelu umístěna police, bazar knih funguje, čtenáři nosí i odnášejí, což je dobře 


16.01.2015: Sms do mobilu o odstávkách vody

Chce být včas informováni o aktuálních haváriích a plánovaných odstávkách pitné vody z veřejného vodovodu od SčVK ?

Nechte si zasílat SMS ZPRÁVY PŘÍMO DO VAŠEHO MOBILU !

Službu si můžete objednat třemi způsoby :

1.  elektronicky zaregistrováním na internetových stránkách SCVK

2.  telefonicky přes operátora na č. 840 111 111

3.   vyplněním jednoduché přihlášky na Obecním úřadě, který následně předáme na SCVK.


12.01.2015: Místo trvalého pobytu v sídle ohlašovny - opětovné upozornění !

Opakovaně zveřejňujeme informace o způsobu doručování poštovních zásilek pro občany, kteří mají na základě úředně zrušeného údaje o místě trvalého pobytu nové místo trvalého pobytu v sídle ohlašovny na zdejším Obecním úřadě v Plavech čp. 186 :

- obyčejné zásilky pošta doručuje na OÚ Plavy a zde jsou po dobu 1 roku uloženy k vyzvednutí, občan žádné avizo neobdrží, je to na svobodné vůli adresáta se o zásilky zajímat !

- oznámení o zásilkách na doručenku vyvěšuje pošta v přízemí obecního úřadu; pokud není zásilka vyzvednuta ve stanovené lhůtě, je poštou vrácena zpět odesílateli !

Zároveň opakovaně vyzýváme občany, kterých se uvedená informace týká, tj. mají trvalý pobyt Plavy 186, aby se ve VLASTNÍM ZÁJMU o doručenou poštu zajímali. Informace o obyčejných zásilkách uložených na OÚ Plavy lze získat též telefonicky na č. 483 398 124, 775 238 242.

Jestliže se nezdržujete v obci Plavy, můžete si na kterékoli poště v České republice zařídit dosílku nebo donášku. Informace obdržíte též na kterémkoli poštovním úřadu !

04.11.2014: Kácení mimolesních dřevin

1.11.2014 nabyla účinnosti vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 222/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 189/2013, o ochraně dřevin a povolování jejich kácení.

Podstatnou změnou je, že od 1.11. NEJSOU od povolení osvobozeny stromy rostoucí v ZAHRADÁCH a povolení k pokácení podléhají veškeré dřeviny o obvodu větším než 80cm ve výšce 130cm nad zemí s výjimkou OVOCNÝCH dřevin, které rostou na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň. (viz ust. § 3 písm d) vyhl. 189/2013).

vyhláška č. 189/2013 s doplněnou změnou vyhl. 222/2014 s účinností od 1.11.2014

vyhláška č. 222/2014 Sb.

formulář žádosti Plavy


20.10.2014: Jak postupovat při změně trvalého pobytu
01.08.2014: Fotíte rádi ?

A chcete se podělit o foto naší obce ? Nabídněte - zveřejníme, případně použijeme do obecní kroniky - zde je první vlaštovka


30.07.2014: Společenská kronika

Gratulace místním rozhlasem

Pravidelně začátkem každého měsíce gratulujeme místním rozhlasem všem oslavencům k narozeninám, jmenovitě přejeme jubilantům k 75. a 80. narozeninám a občanům od 81 let. Žádáme tímto oslavence, kteří nechtějí být při pravidelné rozhlasové relaci jmenováni, aby informaci podali na obecní úřad /483 398 124, 775 238 242/ nebo členkám Sboru pro občanské záležitosti.

Zlaté a diamantové svatby

Protože při zdejším obecním úřadě není a nikdy nebyl zřízen matriční úřad, nemáme k dispozici oficielní údaje o datu sňatku našich občanů. Pokud jste těmi šťastnými a budete slavit 50, 60 nebo 70 let manželství a chcete se o tuto radostnou událost podělit se členkami Sboru pro občanské záležitosti, podejte nám zprávu vy, případně vaše děti.

Děkujeme.


09.02.2012: Poruchy veřejného osvětlení a místního rozhlasu
ohlaste na Obecním úřadě v Plavech - 483 398 124, 775 238 242, obec@plavy.cz, nebo na technických službách obce - 775 238 244 nebo panu Kudrnáčovi. Běžné poruchy budou odstraněny následující pracovní den po ohlášení. Děkujeme.

27.03.2011: Upozornění pro majitele psů

Volné pobíhání psů, znečišťování veřejných prostranství psími výkaly - sankce

Tento web je generovan redakcnim systemem phpRS. Kontakt na webmastera Administrace

Informace zde uvedené jsou v souladu s vyhláškou MVČR o přístupnosti webových stránek.