Obec Plavy
Aktuality
27.04.2017: Informace Finančního úřadu

pro poplatníky daně z nemovitostí 2017 - podrobnosti zde


25.04.2017: V pátek 28.4. odpoledne bude naše pošta uzavřena

z důvodu instalace nového software nezbytného pro bezproblémový chod úřadu.

V neodkladné záležitosti využijte služeb pošty ve Velkých Hamrech 13:30 - 17 hodin nebo v Tanvaldě bez polední přestávky do 18 hodin !


25.04.2017: MUDr. Šupová ve dnech 27. + 28.4.2017 neordinuje

Ve čtvrtek 27.4. zástup MUDr.Vochvestová Velké Hamry, tel. 483 387 087, 8 - 9:30 hodin.

V pátek bez zástupu !

Nevýjezdní AAP v nemocnici Tanvald /pohotovost/  po-čt 17-20 h., pá 17-21 h., so+ne+sv. 9 - 18h., tel. 483 367 314.

Chirurgická ambulance po-pá do 17 hodin.


24.04.2017: Připravujeme akce na červen ....

Víkend s Cimrmany na Tanvaldsku 9.-10.6.

Pohádková sobota pro děti - 24.6., večer pobava pro dospěláky

podrobnosti budou včas zveřejněny


24.04.2017: Pozvánka na besedu se skokanskými legendami

Daliborem Motejlkem, Rudou Höhnlem, Zbyňkem Hubačem, Karlem Kodejškou a Frantou Rydvalem - Plavy ve čtvrtek 4. května od 18 hodin, více zde


24.04.2017: Pálení čarodějnic

v neděli 30.dubna v Dolenci, odchod lampionového průvodu ve 20:30 v Plavech od přejezdu /staré pošty/, v Haraticích od hasičárny - více zde


20.04.2017: Závody horských kol Plavy - Držkov

Srdečně zveme v pondělí 1.5.2017 na cyklistické závody XC Držkoff - Plavy 2017  - podrobnosti, online přihláška zde

Letos se pořadatelům podařilo závod zařadit do prestižní série dětských závodů v Libereckém kraji - více zde

Přijďte povzbudit místní borce


17.04.2017: Hrady a zámky zvou k návštěvě ....

akce na hradech a zámcích ve správě NPÚ kraj Liberecký, Pardubický a Královéhradecký od konce dubna do prosince 2017 zde


17.04.2017: Nabídka zaměstnání přímo v Plavech

Naše samoobsluha nabízí pracovní pozici "prodavačka", solidní plat a příjemný kolektiv ≈  vysoké pracovní nasazení a spolehlivost → kontakt na vedoucího prodejny p.Patrmana 736 688 835, více na www.vasesamoska.cz


13.04.2017: Dálkové linky ČSAD Střední Čechy končí

Dopravce ČSAD Střední Čechy a.s. informuje, že s platností od 2. května 2017 dojde k ukončení provozu dálkových linek z Prahy do Libereckého a Královéhradeckého kraje.

Tyto linky byly v provozu na komerční riziko dopravce mimo objednávku Libereckého kraje.

Více informací zde

Pro většinu relací existují alternativní možnosti spojení jinými dálkovými autobusovými linkami nebo vlakem. Pokud by však přesto vznikl někde zásadní a těžko řešitelný problém s dopadem na dopravní dostupnost, zasílejte náměty na info@korid.cz


12.04.2017: Informace HZS k pálení klestí, nezákonné pálení, stížnosti a omezování okolí

Vzhledem ke zvyšujícímu se počtu pálení klestí v jarním období informuje krajské operační středisko HZS LK o aplikaci „Evidence pálení“, která je k dispozici na www.hzslk.cz  - přímý odkaz zde - a slouží k ohlášení plánovaného pálení místně příslušnému Hasičskému záchrannému sboru kraje. Nahlášením pálení nedochází k jeho schválení, je pouze evidováno Operačním a informačním střediskem hasičského záchranného sboru. Evidence slouží výhradně pro možnost ověření místa pálení s možným nahlášením požáru.

Pro pálení na otevřených ohništích platí zákonem stanovená pravidla. Je zakázáno pálit vlhké zahradní odpady, mokré listí apod., komulální odpad, igelity, obaly od plastů, barevné časopisy a noviny, chemicky ošetřené dřevo, při jejichž spalování vzniká velké množství chemických emisí.

Je nepřípustné zamořovat obec hustým dýmem ve dne i v noci.

"Každý vlastník je povinen zdržet se všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek souseda v míře nepřiměřené a podstatně omezují obvyklé užívání nemovitosti." Pokud se dějí tyto nepravosti ve vašem okolí a "sousedská" domluva nepomohla, obraťte se na obecní úřad, případně na Policii ČR.  Pokud protiprávní jednání bude pokračovat, bude následovat finanční postih, v krajním případě může palič stanout až před soudem.


12.04.2017: Nezaměstnanost - podrobné přehledy

měsíční přehled v okrese Jablonec n.Nisou za měsíc březen 2017
+ nezaměstnanost v jednotlivých obcích Jablonecka ke konci 1.čtvrtletí 2017

Informace k nezaměstnanosti v ČR k 31.3.2017 + rozpis po okresech


05.04.2017: Z posledního zastupitelstva

usnesení z jednání dne 29.3.2017

rozpočtové opatření č. 2/2017

záměr na pronájem pozemku

Další jednání zastupitelstva v 1.pololetí 2017 se konají v termínech 10.5. a 28.6., program v sekci úřední deska. Žádosti a podněty je třeba doručit na obecní úřad nejpozději 7 dnů před jednáním zastupitelstva.


03.04.2017: Topografické práce v roce 2017 se týkají i naší obce

Zeměměřický úřad, jako organizační složka státu, oznámil provádění topografických prací na aktualizaci mapového podkladu ZABAGED (základní báze geografických dat ČR) v roce 2017.
V terénu bude prověřovat stav v území, konkr. jednotlivých objektů, které jsou např. vedeny v jiných mapových výstupech (např. ortofoto).

Zároveň byla každá obec požádána o zveřejnění informace - více zde


31.03.2017: Kácení kaštanů v Haraticích podél silnice na Zl. Olešnici

V sobotu 1.4. bude započato kácení 6 vzrostlých kaštanů podél silnice III/29053 z důvodu jejich špatného zdravotního stavu. Kácení je řádně povoleno - viz rozhodnutí

Rozhodnutí zveřejňujeme z důvodu očekávaných dotazů a připomínek. Veškerá dokumentace předcházející vydání rozhodnutí je k nahlédnutí u starostky obce.


17.03.2017: Národní program ŽP - státní dotace na domovní ČOV

Oznámení obce o nevýhodných podmínkách dotace zde


15.03.2017: Zápisy do škol v Plavech

Ředitelky příspěvkových organizací obce oznamují termíny zápisů do základní a mateřské školy pro letošní rok

→ základní škola - středa 19. dubna, více zde

→ mateřská škola - čtvrtek 4. května 9-15 hodin, více zde

Podrobnosti budou včas zveřejněny na internetových stránkách základní a mateřské školy.


08.03.2017: Lety na saních 2017

Výsledky, fotografie, videa a poděkování sponzorům - vše na webu pořadatele TJ Sokol Plavy  a facebooku TJ


02.03.2017: sms o přerušení dodávky vody

Pokud chcete být informováni o aktuálních haváriích a plánovaných odstávkách pitné vody z veřejného vodovodu od SčVK a dosud jste si o zasílání sms do vašeho mobilu nepožádali, nabídka této služby platí stále → službu si můžete objednat třemi způsoby :

1.  elektronicky zaregistrováním na internetových stránkách SCVK

2.  telefonicky přes operátora na č. 840 111 111

3.   vyplněním jednoduché přihlášky na Obecním úřadě, který následně předáme na SCVK.


24.02.2017: Povinnost pro chovatele zvířat

k ohlášení objektu využívaného k chovu zvířat - podrobnosti zde vč. kontaktu na SZIF Ing. Pavlíkovou. Nedodržení registrace a nezanesení místa chovu do mapy je pokutováno Ministerstvem zemědělství, proto není radno podceňovat !


09.01.2017: I v letošním roce můžete žádat o výhodné zápůjčky na obnovu bytového fondu

FZÚB 2017 - vyhlášení výběrového řízení   formulář žádosti o zápůjčku

Žádosti je třeba podat nejpozději do 24.dubna 2017 !


02.01.2017: Nové bankovní spojení obce od 1.1.2017

Opakovaně sdělujeme, že Obec Plavy změnila k  1.1.2017 pro bezhotovostní styk bankovní spojení → Česká spořitelna a.s., číslo účtu 4406669319/0800.

Základní účet č. 4528451/0100 vedený u Komerční banky a.s. byl k datu 2.1.2017 zrušen !


02.01.2017: Odpady v novém roce

Místní poplatek se na základě rozhodnutí zastupitelstva nemění a zůstává již 10. rokem ve stejné výši, tj. 456,-/osoba/rok. Poplatek lze uhradit bezhotovostně na účet Obce Plavy č. 4406669319/0800 pod přiděleným VS nebo v hotovosti na obecním úřadě.

Poplatek je splatný do 31.května 2017. Hotovostní platby přijímáme od pondělí 23.ledna !

Jednoduché odvození variabilního symbolu pro bezhotovostní platbu :

17 /poslední dvojčíslí roku/ + 1 /Plavy/ nebo 2 /Haratice/ + číslo popisné nebo evidenční. Příklad : Plavy čp.199 → VS = 171199; Haratice 160 → VS = 172160

Svozový den i cyklus zůstávají neměnné


02.01.2017: Změna ordinace dětského lékaře

MUDr. Hniličková oznamuje s účinností od 1.1.2017 změnu ordinačních hodin - podrobnosti zde


19.12.2016: Energetické úspory v bytových domech - informace pro žadatele o podporu z IROP

V Integrovaném regionálním operačním programu (IROP) je pro žadatele o podporu vyčleněno pro celé programové období 2014–2020 celkem 623 milionů eur, tedy skoro sedmnáct miliard korun - více zde

Výzva IROP "Energetické úspory v bytových domech II."


09.11.2016: Zubní pohotovost v našem kraji

Večerní zubní pohotovost soboty, neděle a svátky 18 - 22 hodin na adrese Liberecká dentální s.r.o., Liberec 1, Soukenné nám. 121/1, budova Dunaj – 4. patro; telefon do ordinace +420 777 738 625.

Od 1.července 2016 jsou zubní pohotovostní služby rozšířeny v tytéž dny, tj. so, ne, sv,  i na denní dobu 8 - 15 hodin na adrese Krajská nemocnice Liberec, přízemí budovy LDN, a to na základě schválené dotace Libereckého kraje ve výši 670 tis. Kč na provoz pohotovosti. Více na webu LK


04.11.2016: Nábor nových členů

Sbor dobrovolných hasičů Haratice pořádá nábor nových členů do mládežnického hasičského kroužku - podrobnosti zde


03.11.2016: BAZAR knih stále aktuální

Máte doma pro vás již nepotřebné knihy ? Zabírají vám místo a do sběru je dát nechcete ? Nabídnětě je dál.....  Pouze dobrý stav !

V suterénu obecního úřadu je k tomuto účelu umístěna police, bazar knih funguje, čtenáři nosí i odnášejí, což je dobře 


13.10.2016: Naše samoobsluha

Chcete vědět, co nakupujete ? Např. které jogurty jsou bez éček a gumy a další chemie ? V naší - vaší sámošce to máte usnadněné ...

https://www.youtube.com/watch?v=kWegW11793E


12.01.2015: Místo trvalého pobytu v sídle ohlašovny - opětovné upozornění !

Opakovaně zveřejňujeme informace o způsobu doručování poštovních zásilek pro občany, kteří mají na základě úředně zrušeného údaje o místě trvalého pobytu nové místo trvalého pobytu v sídle ohlašovny na zdejším Obecním úřadě v Plavech čp. 186 :

- obyčejné zásilky pošta doručuje na OÚ Plavy a zde jsou po dobu 1 roku uloženy k vyzvednutí, občan žádné avizo neobdrží, je to na svobodné vůli adresáta se o zásilky zajímat !

- oznámení o zásilkách na doručenku vyvěšuje pošta v přízemí obecního úřadu; pokud není zásilka vyzvednuta ve stanovené lhůtě, je poštou vrácena zpět odesílateli !

Zároveň opakovaně vyzýváme občany, kterých se uvedená informace týká, tj. mají trvalý pobyt Plavy 186, aby se ve VLASTNÍM ZÁJMU o doručenou poštu zajímali. Informace o obyčejných zásilkách uložených na OÚ Plavy lze získat též telefonicky na č. 483 398 124, 775 238 242.

Jestliže se nezdržujete v obci Plavy, můžete si na kterékoli poště v České republice zařídit dosílku nebo donášku. Informace obdržíte též na kterémkoli poštovním úřadu !

20.10.2014: Jak postupovat při změně trvalého pobytu
01.08.2014: Fotíte rádi ?

A chcete se podělit o foto naší obce ? Nabídněte - zveřejníme, případně použijeme do obecní kroniky - zde je první vlaštovka


30.07.2014: Společenská kronika

Gratulace místním rozhlasem

Pravidelně začátkem každého měsíce gratulujeme místním rozhlasem všem oslavencům k narozeninám, jmenovitě přejeme jubilantům k 75. a 80. narozeninám a občanům od 81 let. Žádáme tímto oslavence, kteří nechtějí být při pravidelné rozhlasové relaci jmenováni, aby informaci podali na obecní úřad /483 398 124, 775 238 242/ nebo členkám Sboru pro občanské záležitosti.

Zlaté a diamantové svatby

Protože při zdejším obecním úřadě není a nikdy nebyl zřízen matriční úřad, nemáme k dispozici oficielní údaje o datu sňatku našich občanů. Pokud jste těmi šťastnými a budete slavit 50, 60 nebo 70 let manželství a chcete se o tuto radostnou událost podělit se členkami Sboru pro občanské záležitosti, podejte nám zprávu vy, případně vaše děti.

Děkujeme.


09.02.2012: Poruchy veřejného osvětlení a místního rozhlasu
ohlaste na Obecním úřadě v Plavech - 483 398 124, 775 238 242, obec@plavy.cz, nebo na technických službách obce - 775 238 244 nebo panu Kudrnáčovi. Běžné poruchy budou odstraněny následující pracovní den po ohlášení. Děkujeme.

27.03.2011: Upozornění pro majitele psů

Volné pobíhání psů, znečišťování veřejných prostranství psími výkaly - sankce

Tento web je generovan redakcnim systemem phpRS. Kontakt na webmastera Administrace

Informace zde uvedené jsou v souladu s vyhláškou MVČR o přístupnosti webových stránek.