Obec Plavy
Aktuality
14.01.2017: Předpověď počasí - výstraha ČHMÚ
12.01.2017: Omezení nákladní dopravy na Harrachov

pátek 13.ledna - pondělí 16.ledna 22 hodin,  více zde

Informace o aktuální sjízdnosti v uvedené lokalitě můžete získat na www.dopravniinfo.cz nebo na nepřetržitém dispečerském pracovišti Silnice LK a.s., Nová Ves u Jablonce nad Nisou - tel: 724 535 034.


11.01.2017: Hasiči zvou na valnou hromadu

SDH Haratice v sobotu 21.ledna od 14 hodin v hasičárně Haratice

SDH Plavy v sobotu 28.ledna od 16 hodin v Enviru Plavy


10.01.2017: Omezení prodejní doby naší samoobsluhy

z důvodu každoroční lednové inventury - v sobotu 14. ledna bude otevřeno pouze do 10 hodin, v neděli 15. ledna zavřeno. Děkujeme za pochopení - oznámení 


10.01.2017: Pozvánky na akce k sousedům

Zásada 14.1.2017 - hokejový turnaj

Zásada 15.1.2017 - Maškarní na ledě

Velké Hamry 21.1.2017 přednáška

Velké Hamry 28.1.2017 Fotbalový ples


10.01.2017: Záměr na pronájem obecní garáže v Plavech

podrobnosti zde


09.01.2017: Nezaměstnanost - podrobné přehledy

měsíční přehled v okrese Jablonec n.Nisou za měsíc prosinec 2016
+ nezaměstnanost v jednotlivých obcích Jablonecka ke konci 4.čtvrtletí 2016

Informace k nezaměstnanosti v ČR k 31.12.2016 + rozpis po okresech


09.01.2017: Z posledního zastupitelstva

usnesení z jednání dne 7.12.2016

-   FZÚB 2017 - vyhlášení výběrového řízení   formulář žádosti o zápůjčku

-   Odpady 2017 - podklady pro výpočet poplatku - Příloha č.4 k obecně závazné vyhlášce obce Plavy č. 3/2012, o místním poplatku za provoz systému shromaždování, sběru, přepravy, třídění, využívaní a odstraňování komunálních odpadů za rok 2015

-   Záměr na prodej pozemků pod korytem Prorubského potoku žadateli Lesy ČR s.p.

-   Zastupitelstvo obce zasedá v 1.pololení 2017 v termínech 22.února, 29.března, 10.května a 28.června

-   naše paní knihovnice Mgr. Lišková získala za celoživotní přínos knihovnictví ocenění Knihovnice Libereckého kraje 2016 - nominace starostkou obce   ocenění

-   od letošního roku se naše obec stává členem Svazu místních samospráv ČR


05.01.2017: Oznámení NEMOCNICE Tanvald

Z důvodu chřipkové epidemie jsou od 6.1.2017 v Nemocnici Tanvald zakázány návštěvy.


02.01.2017: Nové bankovní spojení obce od 1.1.2017

Opakovaně sdělujeme, že Obec Plavy změnila k  1.1.2017 pro bezhotovostní styk bankovní spojení → Česká spořitelna a.s., číslo účtu 4406669319/0800.

Základní účet č. 4528451/0100 vedený u Komerční banky a.s. byl k datu 2.1.2017 zrušen !


02.01.2017: Odpady v novém roce

Místní poplatek se na základě rozhodnutí zastupitelstva nemění a zůstává již 10. rokem ve stejné výši, tj. 456,-/osoba/rok. Poplatek lze uhradit bezhotovostně na účet Obce Plavy č. 4406669319/0800 pod přiděleným VS nebo v hotovosti na obecním úřadě.

Poplatek je splatný do 31.května 2017. Hotovostní platby přijímáme od pondělí 23.ledna !

Jednoduché odvození variabilního symbolu pro bezhotovostní platbu :

17 /poslední dvojčíslí roku/ + 1 /Plavy/ nebo 2 /Haratice/ + číslo popisné nebo evidenční. Příklad : Plavy čp.199 → VS = 171199; Haratice 160 → VS = 172160

Svozový den i cyklus zůstávají neměnné

Vánoční stromky po jejich odstrojení odkládejte v Plavech pod obecním úřadem u kontejnerů s tříděným odpadem a v Haraticích pod hasičárnou u dílny TS.


02.01.2017: Změna ordinace dětského lékaře

MUDr. Hniličková oznamuje s účinností od 1.1.2017 změnu ordinačních hodin - podrobnosti zde


19.12.2016: Jízdní řády do kapsy 2017
19.12.2016: Energetické úspory v bytových domech - informace pro žadatele o podporu z IROP

V Integrovaném regionálním operačním programu (IROP) je pro žadatele o podporu vyčleněno pro celé programové období 2014–2020 celkem 623 milionů eur, tedy skoro sedmnáct miliard korun - více zde

Výzva IROP "Energetické úspory v bytových domech II."


09.11.2016: Zubní pohotovost v našem kraji

Večerní zubní pohotovost soboty, neděle a svátky 18 - 22 hodin na adrese Liberecká dentální s.r.o., Liberec 1, Soukenné nám. 121/1, budova Dunaj – 4. patro; telefon do ordinace +420 777 738 625.

Od 1.července 2016 jsou zubní pohotovostní služby rozšířeny v tytéž dny, tj. so, ne, sv,  i na denní dobu 8 - 15 hodin na adrese Krajská nemocnice Liberec, přízemí budovy LDN, a to na základě schválené dotace Libereckého kraje ve výši 670 tis. Kč na provoz pohotovosti. Více na webu LK


07.11.2016: Liberecký kraj byl letos k naší obci dotačně štědrý

Pět žádostí o dotace podala letos Obec Plavy na Liberecký kraj, pětkrát byla úspěšná.

►Tři dotace byly Obci poskytnuty v rámci Podpory jednotek požární ochrany, a to 45 tis. na opravu střechy hasičské zbrojnice v Haraticích, 18 tis.Kč na nákup nových ochranných prostředků /zásahové obleky/ a 10 tis.Kč na radiostanice.

►Dotaci ve výši 300 tis.Kč získala Obec z Programu obnovy venkova na zateplení budovy základní školy, čímž byla dokončena postupná, do 4 let rozložená celková modernizace budovy /nová střecha vč.vazby, výměna oken a dveří, plynofikace kotelny, nové šatny, kompletní vybavení tříd, družiny a jídelny apod./.

►Další dotací je 329 tis. Kč z Programu vodohodpodářských akcí na projektovou dokumentaci na rozšíření veřejné kanalizace v Plavech, která přímo navazuje na významnou, v současné době připravovanou investici Severočeské vodárenské společnosti, a.s. - výstavbu nové čistírny odpadních vod. V této souvislosti zastupitelstvo obce rozhodlo o rozšíření veřejné splaškové kanalizační sítě v celkové délce cca 700 m do všech lokalit, které dosud odkanalizované nejsou, avšak po předchozím stavebně technickém posouzení i ekonomickém zhodnocení je jejich napojení na ČOV vhodné. Tím by mělo být docíleno napojení hustě obydlených částí Plavů na veřejnou kanalizaci a ČOV. A pro rodinné domy v odlehlých či okrajových částech obce, které jsou na veřejnou kanalizaci nenapojitelné (technicky či ekonomicky), bude Obec žádat o státní dotaci z Národního programu životní prostředí na domovní čistírny odpadních vod. Této žádosti ovšem musí předcházet zpracovaná studie řešící kompetní "kanalizační program" obce. Nyní jsme ve fázi příprav a občané, kterých se tato možnost týká, budou včas osloveni.

[ Povinná publicita k získané dotaci ]

►A velké poděkování patří Libereckému kraji za letošní opravu silnice III.třídy z Haratic na Vrcha !

V.Mužíčková, starostka


04.11.2016: Nábor nových členů

Sbor dobrovolných hasičů Haratice pořádá nábor nových členů do mládežnického hasičského kroužku - podrobnosti zde


03.11.2016: BAZAR knih stále aktuální

Máte doma pro vás již nepotřebné knihy ? Zabírají vám místo a do sběru je dát nechcete ? Nabídnětě je dál.....  Pouze dobrý stav !

V suterénu obecního úřadu je k tomuto účelu umístěna police, bazar knih funguje, čtenáři nosí i odnášejí, což je dobře 


21.10.2016: Vyhlášení výtvarné soutěže pro děti a mládež

podrobnosti zde


13.10.2016: Naše samoobsluha

Chcete vědět, co nakupujete ? Např. které jogurty jsou bez éček a gumy a další chemie ? V naší - vaší sámošce to máte usnadněné ...

https://www.youtube.com/watch?v=kWegW11793E


16.01.2015: Sms do mobilu o odstávkách vody

Chce být včas informováni o aktuálních haváriích a plánovaných odstávkách pitné vody z veřejného vodovodu od SčVK ?

Nechte si zasílat SMS ZPRÁVY PŘÍMO DO VAŠEHO MOBILU !

Službu si můžete objednat třemi způsoby :

1.  elektronicky zaregistrováním na internetových stránkách SCVK

2.  telefonicky přes operátora na č. 840 111 111

3.   vyplněním jednoduché přihlášky na Obecním úřadě, který následně předáme na SCVK.


12.01.2015: Místo trvalého pobytu v sídle ohlašovny - opětovné upozornění !

Opakovaně zveřejňujeme informace o způsobu doručování poštovních zásilek pro občany, kteří mají na základě úředně zrušeného údaje o místě trvalého pobytu nové místo trvalého pobytu v sídle ohlašovny na zdejším Obecním úřadě v Plavech čp. 186 :

- obyčejné zásilky pošta doručuje na OÚ Plavy a zde jsou po dobu 1 roku uloženy k vyzvednutí, občan žádné avizo neobdrží, je to na svobodné vůli adresáta se o zásilky zajímat !

- oznámení o zásilkách na doručenku vyvěšuje pošta v přízemí obecního úřadu; pokud není zásilka vyzvednuta ve stanovené lhůtě, je poštou vrácena zpět odesílateli !

Zároveň opakovaně vyzýváme občany, kterých se uvedená informace týká, tj. mají trvalý pobyt Plavy 186, aby se ve VLASTNÍM ZÁJMU o doručenou poštu zajímali. Informace o obyčejných zásilkách uložených na OÚ Plavy lze získat též telefonicky na č. 483 398 124, 775 238 242.

Jestliže se nezdržujete v obci Plavy, můžete si na kterékoli poště v České republice zařídit dosílku nebo donášku. Informace obdržíte též na kterémkoli poštovním úřadu !

20.10.2014: Jak postupovat při změně trvalého pobytu
01.08.2014: Fotíte rádi ?

A chcete se podělit o foto naší obce ? Nabídněte - zveřejníme, případně použijeme do obecní kroniky - zde je první vlaštovka


30.07.2014: Společenská kronika

Gratulace místním rozhlasem

Pravidelně začátkem každého měsíce gratulujeme místním rozhlasem všem oslavencům k narozeninám, jmenovitě přejeme jubilantům k 75. a 80. narozeninám a občanům od 81 let. Žádáme tímto oslavence, kteří nechtějí být při pravidelné rozhlasové relaci jmenováni, aby informaci podali na obecní úřad /483 398 124, 775 238 242/ nebo členkám Sboru pro občanské záležitosti.

Zlaté a diamantové svatby

Protože při zdejším obecním úřadě není a nikdy nebyl zřízen matriční úřad, nemáme k dispozici oficielní údaje o datu sňatku našich občanů. Pokud jste těmi šťastnými a budete slavit 50, 60 nebo 70 let manželství a chcete se o tuto radostnou událost podělit se členkami Sboru pro občanské záležitosti, podejte nám zprávu vy, případně vaše děti.

Děkujeme.


09.02.2012: Poruchy veřejného osvětlení a místního rozhlasu
ohlaste na Obecním úřadě v Plavech - 483 398 124, 775 238 242, obec@plavy.cz, nebo na technických službách obce - 775 238 244 nebo panu Kudrnáčovi. Běžné poruchy budou odstraněny následující pracovní den po ohlášení. Děkujeme.

27.03.2011: Upozornění pro majitele psů

Volné pobíhání psů, znečišťování veřejných prostranství psími výkaly - sankce

Tento web je generovan redakcnim systemem phpRS. Kontakt na webmastera Administrace

Informace zde uvedené jsou v souladu s vyhláškou MVČR o přístupnosti webových stránek.