Obec Plavy
Aktuality
23.06.2016: Pohádková sobota pro děti

na závěr školního roku se koná 25. června od 9:00 hodin, podrobný program zde

Naše poděkování patří sponzorům


22.06.2016: Poděkování poctivému nálezci

21.června v 16:30 nalezla Zuzka Váchová z Plavů na lavičce v parčíku před obecním úřadem dámskou peněženku s penězi a mnoha doklady, kterou ihned předala starostce. Za 15 minut si ji na obecním úřadu převzala šťastná majitelka. Zuzko, moc děkujeme


21.06.2016: Omezení provozu obecní knihovny

Oznamujeme čtenářům, že ve čtvrtek 30.6. bude naše knihovna otevřena pouze odpoledne 15 - 17 hodin. 

Čtvrtky 23.6 i 7.7. provoz bez omezení !


21.06.2016: Nové jízdní řády vlaků

Informace společnosti KORID LK spol s r.o. o zveřejnění navrhovaných  jízdních řádů železniční dopravy pro období od 11. prosince 2016 do 9. prosince 2017-http://www.iidol.cz/navrhovane-jizdni-rady.html

Případné náměty a připomínky zasílejte v termínu do 15. července 2016 na webovém formuláři nebo e-mailem na info@korid.cz nebo poštou na adresu KORID LK, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec.

Později zaslané připomínky nebude možné zohlednit.


20.06.2016: Lékárna Velké Hamry

oznamuje omezení prodejní doby ve středu 22.6.2016 pouze do 13.00 hod. z důvodu školení.


15.06.2016: Tour de Malá Skála letos i přes Plavy

Pořadatel letošního cyklistického závodu Tour de Malá Skála - cyklistický klub Pivovaru Vratislavice žádá veřejnost o respektování tohoto závodu, který v čase 10:00 - 13:30 bude projíždět i naší obcí.

podrobnosti zde


10.06.2016: Zateplení objektu Základní školy Plavy - oznámení, zpráva

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky zde

Zpráva zadavatele o veřejné zakázce zde


09.06.2016: Nezaměstnanost - podrobné přehledy

měsíční přehled v okrese Jablonec n.Nisou za měsíc květen 2016
+ nezaměstnanost v jednotlivých obcích Jablonecka ke konci 1.čtvrtletí 2016

Informace k nezaměstnanosti v ČR k 31.5.2016 + rozpis po okresech


09.06.2016: Prodej MULTICAR - II. kolo

Obec Plavy nabízí k prodeji nákladní automobil MULTICAR M 2512, nejnižší nabídková cena snížena na 15 tis., nabídky do 22.6., podrobnosti zde


09.06.2016: MUDr. Šupová - dovolená 2016

MUDr. Šupová oznamuje letošní dovolenou v termínech  04. - 08.července ,  01. - 05. srpna ,  29. srpna - 6. září. Zástup bude včas zveřejněn.

Nevýjezdní AAP v nemocnici Tanvald /pohotovost/  po-čt 17-20 h., pá 17-21 h., so+ne+sv. 9 - 18h., tel. 483 367 314.

Chirurgická ambulance po-pá do 17 hodin.


09.06.2016: Zubní pohotovost v našem kraji

Večerní zubní pohotovost soboty, neděle a svátky 18 - 22 hodin na adrese Liberecká dentální s.r.o., Liberec 1, Soukenné nám. 121/1, budova Dunaj – 4. patro; telefon do ordinace +420 777 738 625.

Od 1.července 2016 budou zubní pohotovostní služby rozšířeny v tytéž dny, tj. so, ne, sv,  i na denní dobu 8 - 15 hodin na adrese Krajská nemocnice Liberec, přízemí budovy LDN, a to na základě schválené dotace Libereckého kraje ve výši 670 tis. Kč na provoz pohotovosti. Více na webu LK


09.06.2016: Rally Bohemia 2016

Termín konání :  2.- 3. července 2016

Naší obcí rychlostní zkoušky nevedou !

Prvotní informace na www.facebook.com/rallybohemia/

dopravní opatření - rozhodnutí dopravního úřadu zde , stanovení přechodné úpravy provozu na komunikacích během závodu zde , povolení KŘ Policie ČR zde , objízdné trasy během závodu zde


08.06.2016: Hrady a zámky 2016

Přehled akcí na hradech a zámcích v Libereckém, Pardubickém a Královéhradeckém kraji ve správě Národního památkového ústavu Liberec  v roce 2016 po měsících - ke stažení zde a podrobný rozpis na měsíc červen 2016 - ke stažení zde


07.06.2016: Cirkus je už minulostí, v našich dětech doznívá stále .....
06.06.2016: Změny v jízdních řádech od neděle 12.června 2016

KORID LK  informuje o změnách jízdních řádů ve veřejné dopravě od neděle 12. června 2016. Souhrnná informace pro oblast Jablonecka, Tanvaldska a Železnobrodska zde , tisková zpráva ke změnám zde .

Veškeré informace vztahující se k dalším částem Libereckého kraje naleznete  na webu http://www.iidol.cz/  v sekci Jízdní řády/Připravované změny , jízdní řády jsou postupně nahrávány na Celostátní informační systém, aby spojení nalezl vyhledávač www.idos.cz.

S případnými dotazy je možné se obrátit na zaměstnance KORID - kontakty


06.06.2016: Z posledního zastupitelstva .....

usnesení z jednání dne 11.5.2016

usnesení z jednání dne 30.5.2016

Příští jednání zastupitelstva se koná ve středu 22.6.2016, oznámení s programem v sekci úřední deska. Písemné žádosti k projednání v zastupitelstvu je třeba podat do středy 15.6.


30.05.2016: Omluva

Mezi sponzory na podporu akce CIRKUS HAPPY KIDS za bezplatné poskytnutí louky pro šapitó byla mylně uvedena firma AIFEL 3, pan Fejfar. Správně mělo být uvedeno manželé Blanka a Jiří Fejfarovi. Tímto se vlastníkům pozemku omlouváme a ještě jednou velmi děkujeme.


18.05.2016: Haratičtí hasiči zvou na výlet

sobota 25.6.2016, Bezděz-Máchovo jezero, bus Balatka Pavel - podrobnosti zde

OBSAZENO !


13.05.2016: Letošní pálení čarodějnic

V naší obci již neodmyslitelně patří k pálení čarodějnic i lampionový průvod a pěkný ohňostroj - ten letošní ke shlédnutí zde


12.05.2016: Cestovní doklady pro děti

Informace Ministerstva vnitra ČR → Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají i vyřizování cestovních dokladů. Co vše je potřeba zařídit při cestování s dětmi, o cestování dětí s vlastním cestovním pasem neleznete v příloze


12.05.2016: Opravy krajských silnic v letošním roce

Rada Libereckého kraje  schválila dne 3.5.2016 provozně výrobní plán běžné údržby silnic II. a III. třídy na rok 2016. Provozně výrobní plán byl sestaven na základě schválených finančních prostředků Zastupitelstvem kraje na údržbu silnic.

Plán je k dispozici na našich internetových stránkách Libereckého kraje http://doprava.kraj-lbc.cz/page254/plan-oprav-pozemnich-komunikaci-ve-vlastnictvi-kraje-2016

Termíny jednotlivých činností, které jsou v plánu uvedeny, jsou závislé na počasí, a je proto možné, že vlivem nevhodného počasí budou některé údržbové práce provedeny v jiných termínech.  


12.05.2016: Oznámení o zeměměřičských pracích v naší obci

Zeměměřičský úřad bude v letošním roce provádět místní topografické šetření pro obnovu Základní báze geografických map ČR /ZABAGED/ - podrobnosti zde


03.03.2016: Hodnocení obcí iRating

V posledním hodnotícím období iRating se naše obec opět umístila mezi nejlepšími v Libereckém kraji - příloha zde


13.11.2015: Naše samoobsluha

Chcete vědět, co nakupujete ? Např. které jogurty jsou bez éček a gumy a další chemie ? V naší - vaší sámošce to máte usnadněné ...

https://www.youtube.com/watch?v=kWegW11793E


03.08.2015: BAZAR knih stále aktuální

Máte doma pro vás již nepotřebné knihy ? Zabírají vám místo a do sběru je dát nechcete ? Nabídnětě je dál.....  Pouze dobrý stav !

V suterénu obecního úřadu je k tomuto účelu umístěna police, bazar knih funguje, čtenáři nosí i odnášejí, což je dobře 


16.01.2015: Sms do mobilu o odstávkách vody

Chce být včas informováni o aktuálních haváriích a plánovaných odstávkách pitné vody z veřejného vodovodu od SčVK ?

Nechte si zasílat SMS ZPRÁVY PŘÍMO DO VAŠEHO MOBILU !

Službu si můžete objednat třemi způsoby :

1.  elektronicky zaregistrováním na internetových stránkách SCVK

2.  telefonicky přes operátora na č. 840 111 111

3.   vyplněním jednoduché přihlášky na Obecním úřadě, který následně předáme na SCVK.


12.01.2015: Místo trvalého pobytu v sídle ohlašovny - opětovné upozornění !

Opakovaně zveřejňujeme informace o způsobu doručování poštovních zásilek pro občany, kteří mají na základě úředně zrušeného údaje o místě trvalého pobytu nové místo trvalého pobytu v sídle ohlašovny na zdejším Obecním úřadě v Plavech čp. 186 :

- obyčejné zásilky pošta doručuje na OÚ Plavy a zde jsou po dobu 1 roku uloženy k vyzvednutí, občan žádné avizo neobdrží, je to na svobodné vůli adresáta se o zásilky zajímat !

- oznámení o zásilkách na doručenku vyvěšuje pošta v přízemí obecního úřadu; pokud není zásilka vyzvednuta ve stanovené lhůtě, je poštou vrácena zpět odesílateli !

Zároveň opakovaně vyzýváme občany, kterých se uvedená informace týká, tj. mají trvalý pobyt Plavy 186, aby se ve VLASTNÍM ZÁJMU o doručenou poštu zajímali. Informace o obyčejných zásilkách uložených na OÚ Plavy lze získat též telefonicky na č. 483 398 124, 775 238 242.

Jestliže se nezdržujete v obci Plavy, můžete si na kterékoli poště v České republice zařídit dosílku nebo donášku. Informace obdržíte též na kterémkoli poštovním úřadu !

04.11.2014: Kácení mimolesních dřevin

1.11.2014 nabyla účinnosti vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 222/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 189/2013, o ochraně dřevin a povolování jejich kácení.

Podstatnou změnou je, že od 1.11. NEJSOU od povolení osvobozeny stromy rostoucí v ZAHRADÁCH a povolení k pokácení podléhají veškeré dřeviny o obvodu větším než 80cm ve výšce 130cm nad zemí s výjimkou OVOCNÝCH dřevin, které rostou na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň. (viz ust. § 3 písm d) vyhl. 189/2013).

vyhláška č. 189/2013 s doplněnou změnou vyhl. 222/2014 s účinností od 1.11.2014

vyhláška č. 222/2014 Sb.

formulář žádosti Plavy


20.10.2014: Jak postupovat při změně trvalého pobytu
01.08.2014: Fotíte rádi ?

A chcete se podělit o foto naší obce ? Nabídněte - zveřejníme, případně použijeme do obecní kroniky - zde je první vlaštovka


30.07.2014: Společenská kronika

Gratulace místním rozhlasem

Pravidelně začátkem každého měsíce gratulujeme místním rozhlasem všem oslavencům k narozeninám, jmenovitě přejeme jubilantům k 75. a 80. narozeninám a občanům od 81 let. Žádáme tímto oslavence, kteří nechtějí být při pravidelné rozhlasové relaci jmenováni, aby informaci podali na obecní úřad /483 398 124, 775 238 242/ nebo členkám Sboru pro občanské záležitosti.

Zlaté a diamantové svatby

Protože při zdejším obecním úřadě není a nikdy nebyl zřízen matriční úřad, nemáme k dispozici oficielní údaje o datu sňatku našich občanů. Pokud jste těmi šťastnými a budete slavit 50, 60 nebo 70 let manželství a chcete se o tuto radostnou událost podělit se členkami Sboru pro občanské záležitosti, podejte nám zprávu vy, případně vaše děti.

Děkujeme.


09.02.2012: Poruchy veřejného osvětlení a místního rozhlasu
ohlaste na Obecním úřadě v Plavech - 483 398 124, 775 238 242, obec@plavy.cz, nebo na technických službách obce - 775 238 244 nebo panu Kudrnáčovi. Běžné poruchy budou odstraněny následující pracovní den po ohlášení. Děkujeme.

27.03.2011: Upozornění pro majitele psů

Volné pobíhání psů, znečišťování veřejných prostranství psími výkaly - sankce

Tento web je generovan redakcnim systemem phpRS. Kontakt na webmastera Administrace

Informace zde uvedené jsou v souladu s vyhláškou MVČR o přístupnosti webových stránek.