Obsah

Zpět

Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce

Vyvěšeno: 2. 5. 2022

Datum sejmutí: 2. 6. 2022

Zodpovídá: Veronika Hůzlová

Zpět