Obsah

Zpět

Okresní soud Jbc - Vyrozumění dědice neznámého pobytu a neznámých dědiců o dědickém právu s výzvou k přihlášení se u soudního komisaře

Vyvěšeno: 19. 9. 2022

Datum sejmutí: 21. 10. 2022

Zodpovídá: Veronika Hůzlová

Zpět