Obsah

Zpět

Nedostatečně identifikovaný vlastník - aktualizace dat k 1.8 2022

V souladu se zákonem č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, podle § 64 a následující, řešícím případy nemovitých věcí, u kterých je v katastru nemovitostí osoba zapsaná jako vlastník a zápis o ní neumožňuje její dostatečnou identifikaci, obdržel Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových od Českého zeměměřického a katastrálního úřadu údaje o nemovitých věcech a jejích
vlastnících - aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků a nemovitých věcí spadajících územně pod naši obec.

Konečným zákonným termínem pro provedení řádné identifikace vlastníka je 31.12.2023. Po tomto datu se majetek stává vlastnictvím státu.

Nedostatečně identifikovaný vlastník - stav k 1.8.2022 - Plavy - tabulka (13.16 kB)

Vyvěšeno: 5. 9. 2022

Datum sejmutí: 31. 12. 2023

Zodpovídá: Veronika Hůzlová

Zpět