Obsah

Zpět

MěÚ Tanvald - Oznámení veřejnou vyhláškou - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - ppč. 1048 (u čp. 63) v k.ú. a obci Plavy

Vyvěšeno: 7. 6. 2022

Datum sejmutí: 23. 6. 2022

Zodpovídá: Veronika Hůzlová

Zpět