Obsah

Hasiči radí občanům - Linky tísňového volání a automatická lokalizace volajícího

Typ: ostatní
Hasiči radí občanům - Linky tísňového volání a automatická lokalizace volajícího 1Jakým způsobem a a na jaké číslo volat v případě potřeby.

150  hasičský záchranný sbor

Volejte v případě požáru, úniku nebezpečných látek, dopravní nehody aj.

155  zdravotnická záchranná služba

Volejte, pokud jste zraněn, máte Vy nebo někdo jiný zdravotní obtíže.

158  policie

Volejte v případě trestného činu, přepadení, krádeže, dopravní nehody aj.

156 městská policie

Volejte v případě dopravních přestupků, rušení veřejného pořádku aj.

112 jednotné evropské číslo tísňového volání

Pro možnost komunikace občanů v rámci států EU se základními složkami IZS je zavedeno mezinárodní číslo tísňového volání 112. Systém telefonického centra tísňového volání 112 umožňuje překonat problém přetížení linek tísňového volání. V případě vysokého počtu volajících v daném kraji jsou hovory automaticky přesměrovány do dostupných telefonních center v ostatních krajích.

Volejte když:

  • událost vyžaduje účast alespoň dvou záchranných složek najednou, tzn. např. při dopravních nehodách se zraněním, kdy je potřeba přítomnosti hasičů, zdravotnické záchranné služby a policie.
  • si nejste jisti místem, kde se nacházíte, nebo ho např. ze zdravotních důvodů nemůžete operátorce popsat, může posloužit linka 112 ke snadné lokalizaci, popř. identifikaci, volajícího.
  • si ve stresu a krizové situaci nemůžete vzpomenout na jiné číslo tísňové linky.
  • neovládáte češtinu, odbaví Vás operátorky na lince 112 ve většině světových jazyků.
  • je rovnocenná národní linka tísňového volání obsazena.

 

Při volání na jakoukoli tísňovou linku sdělte operátorovi tyto údaje:

Co se stalo – požár, dopravní nehoda atd.

Kde se to stalo – místo (město, ulice, číslo opisné, vhodný orientační bod v blízkosti), včetně počtu zraněných a dalších upřesňujících informací.

Kdo volá – jméno a příjmení.

Pokud jste ve stresu, uklidněte se před voláním několika hlubokými nádechy a výdechy. V klidu odpovídejte na doplňující dotazy operátora. Po oznámení události zavěste telefon, nevypínejte ho a čekejte na zpětný dotaz operátora.

 

Automatická lokalizace volajícího

Záchranné složky v Evropě i ve světě se neustále snaží pracovat na zpřesnění lokalizace tísňových volání. Výsledkem jejich úsilí je například zavedení eCall, automatického tísňového volání z vozidla, jehož příjem byl na lince TCTV 112 spuštěn  v září 2017 v České republice.

Dalším krokem je využívání lokalizačních SMS formátu Advanced Mobile Location (AML), jako nové funkcionality tísňové linky 112, která bude využita také pro národní tísňová čísla. Služba byla v České republice spuštěna 11. února 2020, pro zařízení s operačním systémem Android, a bude nabíhat postupně několik týdnů. Pilotní provoz bude probíhat nejdříve na území hl. m. Prahy a postupně se rozšíří do celé České republiky.

V praxi to bude vypadat tak, že pokud volající vytočí jedno z tísňových čísel (112, 150, 155, 158), vyšle jeho chytrý telefon operátorovi nejpozději do 25 sekund automaticky zprávu se zpřesněnou polohou. Tato poloha se operátorovi zobrazí na monitoru v mapě.

Tato doplňková služba se spustí ve všech „chytrých telefonech“ s operačním systémem Android automaticky. Není tedy potřeba instalovat jakoukoli aplikaci, povolovat polohové služby nebo přenastavovat telefon. Služba je bezplatná.

K určení přesné polohy bude mobilní telefon využívat pokrytí satelity, mobilními sítěmi nebo wi-fi sítěmi. Na základě těchto dat pak bude schopen určit polohu s přesností přibližně na desítky metrů.

Podmínky pro fungování:

  • Telefon musí být tzv. „chytrý telefon“, vybavený lokalizačním zařízením
  • Používání systému Android, do budoucna také iOS
  • Volající musí být na signálu svého operátora
  • Česká SIM karta
  • K odeslání dojde pouze vytočením tísňových linek

V současné době využívá AML již 21 zemí světa, včetně ČR, mezi nimi například Velká Británie, Spojené státy, Norsko, Švédsko, Finsko, Rakousko, Belgie nebo Dánsko.

 

Nebojte se v případě potřeby linky tísňového volání použít. Nezapomeňte ale, že jejich zneužití je trestné. Ve smyslu ustanovení § 17 odst. 3 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (zákon o požární ochraně) fyzická osoba nesmí vědomě bezdůvodně přivolat jednotku požární ochrany nebo zneužít linku tísňového volání. Pokud fyzická osoba vědomě bezdůvodně přivolá jednotku požární ochrany nebo zneužije linku tísňového volání, dopustí se přestupku, za který jí může příslušný orgán hasičského záchranného sboru, vykonávající státní požární dozor, uložit pokutu až do výše 20 000 Kč.

 

Autor: por. Mgr. Iva Michalíčková

           koordinátorka preventivně výchovné činnosti

          HZS Libereckého kraje

 


Vytvořeno: 9. 3. 2020
Poslední aktualizace: 9. 3. 2020 08:56
Autor: Veronika Hůzlová