Obsah

Hasiči radí občanům - Evakuace

Typ: ostatní
Hasiči radí občanům - Evakuace 1Evakuace je souhrnem opatření pro rychlé, bezpečné a účinné přemístění osob, zvířat a majetku z objektu nebo oblasti ohrožené mimořádnou událostí do bezpečí.

Nejčastějším typem je evakuace řízená a dále samovolná, kdy se evakuovaní občané o náhradní ubytování postarají vlastními silami a prostředky (např. u příbuzných nebo známých). V případě řízené, dlouhodobější evakuace jde o přemístění do evakuačních středisek, která jsou předem vytipována. To znamená do prostor pro nouzové ubytování a stravování, pro menší evakuovaná zvířata a uskladnění věcí. V Libereckém kraji se jedná zejména o prostory základních škol nebo internátních zařízení.

Kdo a kdy může nařídit evakuaci?

Evakuaci je oprávněn nařídit velitel zásahu při záchranných pracích, zaměstnavatel pro svůj objekt, starosta obce v rámci území své obce, starosta obce s rozšířenou působností (ORP) pro svůj správní obvod ORP a hejtman kraje pro část území svého kraje. S evakuací se dnes nejčastěji můžeme setkat například při požárech výškových budov, nákupních center a kulturních zařízení, při nahlášení uložení výbušného systému, nebo při povodních a úniku nebezpečných látek, případně pokud se v bytech nebo objektech naleznou zbraně, výbušniny a střelivo.
Pokud hrozí bezprostřední nebezpečí, dozvíme se o evakuaci například od velitele zásahu, zaměstnavatele nebo správce objektu, z místního rozhlasu, z radiovozů policie nebo hasičů. Pokud nebezpečí z prodlení nehrozí, dozvíme se potřebné informace také z médií, zvláště České televize a Českého rozhlasu.

Musíme uposlechnout výzvy k evakuaci?

Výzvy velitele zásahu k opuštění prostoru nebo objektu při mimořádné události jsou občané povinni uposlechnout podle ustanovení § 25 odst. 2 písm. a) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému. Neuposlechnutí výzvy znamená nejenom ztěžování práce záchranných složek, ale může vést i k ohrožení zdraví a životů evakuovaných osob a záchranářů provádějících zásah. V případě, že osoba evakuaci odmítne, je povinna prokázat svoji totožnost a následně je zahájeno správní řízení o přestupku. Fyzické osobě může být za odmítnutí evakuace uložena pokuta až do výše 100 000 Kč.

Co dělat a na co nezapomenout při vlastní evakuaci?

V případě vyhlášení evakuace je důležité vědět, co udělat před odchodem z domácnosti, kanceláře či jiného objektu.

 

 


Při krátkodobém opuštění objektu (na několik hodin):

 • Vypněte všechny plynové a elektrické spotřebiče, zhasněte světla, vypněte vodu.
 • Uhaste otevřený oheň.
 • Vypněte topení (plynový kotel).
 • Vezměte s sebou zabezpečené domácí mazlíčky.
 • Malým dětem dejte do kapsy cedulku se jménem a kontaktem na rodiče.
 • Uzamkněte objekt a přesvědčte se, že i ostatní v budově o evakuaci vědí.
 • Pomozte malým dětem, osobám starším, invalidním či jinak hendikepovaným.

Při dlouhodobém opuštění objektu (kromě výše jmenovaných):

 • Připravte si evakuační zavazadlo.
 • Pro zabezpečené domácí mazlíčky, které berete s sebou, nezapomeňte krmivo a vodu.
 • Zabezpečte hospodářské zvířectvo dostatkem krmiva a vody.
 • Vypněte hlavní uzávěr vody a plynu.
 • Označte obydlí zprávou o počtu evakuovaných osob a místě Vaší evakuace, která slouží orgánům krizového řízení. Vhodné je také připojit číslo Vašeho mobilního telefonu.

Evakuační zavazadlo

Evakuační zavazadlo je kufr, taška nebo batoh s věcmi, které jsou nezbytné pro přechodné opuštění domova na více než jeden den. Každá osoba by měla mít pouze jedno zavazadlo (dospělí do 25 kg, děti do 10 kg) označené jménem, případně telefonním kontaktem. Obecně platí, že by evakuační zavazadlo mělo obsahovat věci, které jsou třeba při třídenním pobytu v přírodě.

Obsah evakuačního zavazadla:

 • trvanlivé potraviny, balená voda, hrnek, miska, příbor, zavírací nůž
 • peníze, cennosti, dokumenty, smlouvy, přenosné disky s důležitými daty
 • běžné hygienické potřeby a léky nebo zdravotní pomůcky k dennímu užívání
 • oblečení odpovídající danému ročnímu období, náhradní prádlo a obuv
 • spací pytel, deka, případně karimatka
 • mobilní telefon s nabíječkou, rádio s náhradními bateriemi, svítilna, šití
 • předměty pro vyplnění volného času - knihy, menší společenské hry a hračky pro děti 

Další rady pro občany naleznete pod tímto odkazem https://www.hzscr.cz/sluzby-a-rady-pro-verejnost-rady-obyvatelstvu.aspx

 

Autor: por. Mgr. Iva Michalíčková

           koordinátorka preventivně výchovné činnosti

          HZS Libereckého kraje


Vytvořeno: 15. 4. 2020
Poslední aktualizace: 15. 4. 2020 08:00
Autor: Veronika Hůzlová