Obsah

Kontakty

Důležitá telefonní čísla

112  centrální číslo IZS
150   hasiči
155 zdravotnická záchranná služba
158 policie
840 840 840 ČEZ, energetika, zákaznická linka
840 111 111 SČVK, voda, zákaznická linka
840 113 355 RWE, plyn, zákaznická linka
1239 RWE - únik plynu, pohotovost