Obsah

Hasiči radí občanům - Jak se ochránit při úniku nebezpečných látek? Naučme se zhotovit prostředek improvizované ochrany!

Typ: ostatní
Hasiči radí občanům - Jak se ochránit při úniku nebezpečných látek? Naučme se zhotovit prostředek improvizované ochrany! 1 Únik nebezpečných látek může být způsoben mnoha příčinami. Dopravními nehodami při jejich přepravě, haváriemi v mnoha odvětvích průmyslu, zejména chemickém, a to při jejich výrobě, nakládání s nimi nebo skladování.

Hrozbou je i jejich použití při teroristických útocích a válečných operacích. Nebezpečné látky způsobují v souvislosti se svými vlastnostmi po zasažení lidského organismu vážné zdravotní potíže. Může se jednat o poleptání kůže a sliznic dýchacích cest, dušení, otravu apod.

Jak se můžeme ochránit před jejich dopady? Pokud jsme venku, vidíme kouř, cítíme zápach ihned si chraňme dýchací cesty. Nikdy se nepřibližujme k místu úniku. Odejděme do bezpečné vzdálenosti. Je-li to možné, ukryjme se v nejbližší budově ve vyšších patrech v místě odvráceném od místa úniku. Nechoďme do podzemních prostor, suterénu ani sklepa, protože většina nebezpečných látek ve fázi plynu a par je těžší než vzduch, a proto by ukrytí v těchto prostorech mohlo být nebezpečné. Pokud jsme v jakékoli budově a máme se evakuovat ze zasaženého prostoru, vytvořme si prostředek improvizované ochrany. Využijme veškeré dostupné oděvní součástky a předměty v místě. Chraňme si dýchací cesty, oči, obličej a celý povrch těla. Řiďme se zásadou „čím více vrstev tím lépe“.

 K ochraně dýchacích cest použijme jakoukoliv textilii. Může se jednat o utěrku, ručník, tričko, prostě cokoliv, co několikrát přeložíme. Ochrannou vlastnost můžeme zvýšit namočením ve vodě a máme-li tu možnost, vhodnou variantou je i roztok vody a kyseliny citrónové nebo jedlé sody. Textilii pevně upevněme přes nos a ústa pruhem látky, ideálně šátkem nebo šálou. K ochraně očí použijme uzavřené brýle. Vhodné jsou brýle do vody, lyžařské nebo pracovní. Na ochranu těla použijme dostupné oblečení. Pokud budeme mít možnost, pro nejsvrchnější vrstvu použijme softshellový materiál nebo pláštěnku. Nesmíme zapomenout na ruce a nohy.  Nejvhodnější pro jejich ochranu jsou pryžové rukavice a uzavřené vysoké boty, jakými jsou holínky nebo kozačky.  Nastat může ale také situace, kdy z výše uvedeného výčtu vhodných materiálů nebudeme mít některý nebo žádný při ruce. Nebojme se experimentovat, hledejme alternativy! Použijme igelitové sáčky, pytle, přikrývky, plachty, zkrátka cokoliv, co zabrání účinku nebezpečné látky na náš organismus. Tyto jednoduché kroky mohou být klíčové při ochraně před únikem chemických látek a mohou nám zachránit život.

 

Nezapomeňte! Štěstí přeje připraveným!

Autor: kpt. Ing. Alena Sládková


Vytvořeno: 9. 2. 2024
Poslední aktualizace: 9. 2. 2024 19:17
Autor: Veronika Mrovčáková