Obsah

Vyhlášení programů Dotačního fondu Libereckého kraje v oblasti životního prostředí a zemědělství

Typ: ostatní
Vyhlášení programů Dotačního fondu Libereckého kraje v oblasti životního prostředí a zemědělství 1 Informujeme Vás, že oprávnění žadatelé (vedoucí volnočasových kroužků, včelaři, zemědělci, spolky a další organizace působící v oblasti životního prostředí a zemědělství) mohou podat žádost o dotaci z programů Dotačního fondu Libereckého kraje v oblasti životního prostředí a zemědělství.

Bližší informace k jednotlivým programům jsou k dispozici na dotačním webu Libereckého kraje: https://dotace.kraj-lbc.cz/zivotni-prostredi-a-zemedelstvi

Návrh projektu a přípravu žádosti je vhodné konzultovat s příslušnými pracovníky krajského úřadu.

 

8.1 Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Cílem programu je podpora ekologické výchovy především ve školách a ekocentrech, osvětových akcí pro veřejnost i publikační činnosti. Součástí programu je podpora dlouhodobé práce s mládeží v oblasti životního prostředí a zemědělství (včetně včelařských, rybářských a mysliveckých kroužků). Preferovány jsou projekty s dlouhodobým působením na cílovou skupinu.

  • Příjem žádostí je od 1. 2. do 28. 2. 2023.
  • Dotace bude poskytnuta až do výše 70 % způsobilých výdajů, maximálně 100.000 Kč.
  • Konzultace: Ing. Tomáš Komrzý (tel. č. 485 226 353, e-mail: tomas.komrzy@kraj-lbc.cz) 

 

8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny

Zde je podpora rozdělena do tří skupin:

A/ Zakládání a ošetřování krajinářsky významné zeleně

      Praktická opatření k ochraně živočichů a rostlin, péče o biotopy

      Zajištění stávajících vodních nádrží proti utonutí živočichů

B/ Podpora činnosti zařízení poskytujících péči o zvířata v nouzi

Zajišťování záchranných programů pro ohrožené druhy zvířat

C/ Údržba a obnova drobných památek v krajině

  • Příjem žádostí je od 1. 2. do 28. 2. 2023.
  • Dotace bude poskytnuta až do výše 70 % způsobilých výdajů, maximálně 150.000 Kč.
  • Konzultace: Ing. Lenka Lánská (tel. č. 485 226 629, e-mail: lenka.lanska@kraj-lbc.cz)

 

8.3 Podpora zemědělství, včelařství a lokální produkce

Jediný z vyhlašovaných programů, kde žadatelem nemůže být obec. Oprávněnými žadateli jsou z povahy věci včelaři, zpracovatelé potravin a krmiv a menší zemědělci.

  • Příjem žádostí je od 1. 2. do 31. 5. 2023.
  • Dotace bude poskytnuta až do výše 50 % způsobilých výdajů (pro oblast včelařství 70 %), maximálně 300.000 Kč.
  • Konzultace: Ing. Lenka Lánská (zemědělství a lokální produkce, tel. č. 485 226 629, e-mail: lenka.lanska@kraj-lbc.cz), Ing. Tomáš Komrzý (včelařství, tel. č. 485 226 353, e-mail: tomas.komrzy@kraj-lbc.cz)

 


Vytvořeno: 19. 1. 2023
Poslední aktualizace: 24. 4. 2023 9:05
Autor: Veronika Hůzlová