Obsah

Příspěvky vlastníkům kulturních památek

Typ: ostatní
Příspěvky vlastníkům kulturních památek 1 Po roční přestávce Ministerstvo kultury ČR opětovně vyhlásilo pro rok 2023 dotační titul „Program obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“.

Z tohoto programu jsou poskytovány finanční příspěvky na náklady spojené s obnovou kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky, popř. na obnovu mobiliáře pevně spojeného se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou, a dále na obnovu kulturních památek v případě, že se nejedná o restaurování (např. obnova kolejových vozidel, strojů apod.).

Z programu nelze žádat o dotaci v případě, že byl na stejnou akci a ve stejném roce poskytnut jiný příspěvek z ostatních dotačních programů Ministerstva kultury ČR v oblasti památkové péče. Součástí finančního podílu vlastníka může být finanční příspěvek poskytnutý z rozpočtu obce nebo kraje, příspěvek nadací nebo jiných subjektů. Do programu nelze zařadit akci obnovy kulturní památky, jejíž špatný technický stav byl způsoben vlastníkem, který úmyslně zanedbal její pravidelnou údržbu.

Pro rok 2023 byla ORP Tanvald přidělena částka v celkové výši 195 tis. Kč. Minimální výše příspěvku na jednu kulturní památku je 80 tis. Kč. Žádosti lze předkládat Městskému úřadu Tanvald, odboru rozvoje a KV na aktuálních předepsaných formulářích včetně povinných příloh nejpozději do 28.2.2023.

Všechny podrobnosti o Programu včetně odkazů na povinné přílohy, pravidla a další dokumenty jsou uvedené a ke stažení na stránkách Ministerstva kultury na:
https://www.mkcr.cz/podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-prostrednictvim-obci-s-rozsirenou-pusobnosti

Upozornění:

  • Žádosti, prosíme, nesešívejte, nedávejte do kroužkové a jiné vazby!

  • Zaslané návrhy a žádosti včetně příloh se nevracejí.


Vytvořeno: 2. 2. 2023
Poslední aktualizace: 24. 4. 2023 9:05
Autor: Veronika Hůzlová