Obsah

NOVINKY Z KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO *zprávy ze sociální oblasti Mikroregionu Tanvaldsko*

Typ: ostatní
NOVINKY Z KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO  *zprávy ze sociální oblasti Mikroregionu Tanvaldsko* 1 Přinášíme Vám novinky ze sociální oblasti a komunitního
plánování. Plánování sociálních služeb systémem komunitní
práce se snaží hledat a řešit problémy, do nichž se může dostat každý z nás, v rámci široké spolupráce lidí z území, z komunity.

V nepříznivé situaci, kterou nebudeme umět řešit vlastními silami, nám mohou pomoci poskytovatelé sociálních služeb působící v Libereckém kraji, především pak organizace působící v našem blízkém okolí, v Mikroregionu Tanvaldsko.

V rámci spolupráce v sociální oblasti nabízí mikroregion hned několik nástrojů:

Katalog sociálních, souvisejících a návazných služeb obsahuje souhrnný přehled služeb, které můžeme v rámci mikroregionu využívat. Služby jsou v katalogu uspořádány podle abecedy, vyhledávání v obsahu jsme vám usnadnili rozčleněním služeb do skupin podle jejich zaměření. Katalogy jsou k dispozici na všech obecních úřadech mikroregionu a na Sociálním odboru MÚ Tanvald.

Stejný výčet a charakteristiku sociálních i souvisejících služeb naleznete také na webových stránkách: www.sostanvaldsko.cz.

Samotné plánování sociálních služeb na našem území zprostředkovávají Odborné pracovní skupiny, jejichž zaměření vystihuje název:

  1. Děti, mládež, rodina, vzdělávání
  2. Senioři, osoby ZTP
  3. Osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučení ohrožené

Pokud byste se chtěli zapojit do komunitního plánování sociálních služeb v některé odborné pracovní skupině, pak kontaktujte koordinátorku komunitního plánování na telefonním čísle: +420 606 082 695.

A jak řešit nepříznivou sociální situaci? Nebojte se zeptat - základní informace poskytují všechny úřady obcí, pobočky Úřadu práce ČR, okresní správy sociálního zabezpečení a samotní poskytovatelé sociálních služeb. Tyto subjekty vám poskytnou konkrétní specifickou pomoc, která vede k řešení nepříznivé sociální situace, nebo doporučí, na koho máte možnost se jako občan obrátit.

Od ledna 2023 začíná na Tanvaldsku působit nový poskytovatel sociálních služeb GLOBAL PARTNER PÉČE, z.ú., který bude poskytovat dvě registrované sociální služby:

První z nich je odborné sociální poradenství, v rámci něhož sociální pracovník zhodnotí potřeby každého konkrétního člověka, který se ocitl v komplikované situaci, s níž si neumí poradit. Sociální pracovník například pomůže nastavit pomoc a péči tak, aby člověku umožnila pobývat

co nejdéle v jeho domácím prostředí. Mimo jiné také může poradit s žádostmi o příspěvek na péči, díky němuž lze následně hradit platby spojené s využíváním sociálních služeb. Odborné sociální poradenství poskytuje Global Partner Péče, z. ú. zdarma po předchozí domluvě, a to buď v kanceláři organizace, nebo přímo u Vás doma.

Další poskytovanou službou je osobní asistence, která nabízí podpůrné služby seniorům, nemocným a lidem se zdravotním nebo kombinovaným postižením.

Osobní asistence jako druhá nová sociální služba pomáhá s činnostmi, které lidé sami vzhledem ke svému stavu již nezvládají. Především se jedná o činnosti spojené s hygienou, zajištěním stravy nebo pomoc při zajištění chodu domácnosti (pomoc s oblékáním, s aktivizací - pohybem, s podáním stravy, běžným úklidem atd). Součástí služeb je také třeba vyřízení úředních záležitostí, doprovod k lékaři i další služby.

Osobní asistence je pro člověka důležitá tam, kde jeho blízcí či rodina už nezvládají situaci a potřebují vypomoci s péčí o něj, takže je zabezpečený a přitom dále může zůstat ve známém domácím prostředí. Tato pomoc je poskytována za úhradu dle platné vyhlášky (od 1.2.2023 to bude 155 Kč za hodinu).

 

 

Kontaktní telefon na služby Global Partner Péče, z.ú.: +420 739 286 516

 

 

V našem regionu působí nejen registrovaní poskytovatelé sociálních služeb, ale i různé související služby, jako jsou komunitní klubovny, rodinné centrum, dětská skupina atd.

Některé sociální služby fungují spoustu let, některé se právě rodí na základě zjišťovaných potřeb. V území vznikají například nové Dluhové poradny, které pomohou s prevencí zadlužení a s procesem insolvence.

Služeb nové Dluhové poradny je možné využít každou první a poslední středu v měsíci v prostorách Centra Sylvatica v Jiřetíně pod Bukovou v době od 13:00 do 17:00 hodin (poradenství v uvedených hodinách je poskytnuto vždy a bez objednání).

Základní poradenství k dluhové problematice a nebezpečí zadlužování poskytuje také Rodinné centrum Maják Tanvald, U Školky 579, Tanvald, tel.: +420 734 754 654.

 

Další záměry se připravují, proto Vám budeme v těchto pravidelných „vhledech do sociální oblasti“ představovat postupně všechny poskytovatele sociálních služeb, všechno pozitivní, co je u nás lidem k dispozici a také co je zde nového.

Nemusíte vždy vše zvládnout sami, požádat o pomoc není ostuda.

Koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb: +420 606 082 695

Svazek obcí Mikroregion Tanvaldsko

Palackého 359

46841 Tanvald

www.tanvaldsko.info

www.sostanvaldsko.cz


Vytvořeno: 14. 2. 2023
Poslední aktualizace: 4. 5. 2023 9:40
Autor: Veronika Hůzlová