Obsah

Informace k zápisu do MŠ Plavy

Typ: ostatní
V letošním roce v souvislosti s mimořádnými opatřeními se zápis bude organizovat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

Přihlášku i ostatní dokumenty bude možné doručit:

  1. datovou schránkou / a38kw4u /
  2. emailem s elektronickým podpisem, nelze poslat jen prostý e-mail /  ibryndova@msplavy.cz  /
  1. poštou / Mateřská škola Plavy, Plavy 24, 468 46 Plavy /
  2. osobně vhodit do poštovní schránky mateřské školy / nerezová schránka po vstupu do zahrady školy /
  3. nebo osobním podáním ve škole po předchozí telefonické domluvě / 775 238 240 /

Pro příjem žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání stanovuji dostatečně dlouhé období v rozmezí stanoveném školským zákonem.

Zápis do mateřské školy je stanoven od  pondělí  3. května 2021 do pátku 14. května 2021. Kdy je možné zaslat, jak je výše uvedeno nebo přinést po předchozí domluvě přihlášky + ostatní dokumenty. Kdo nemá možnost si přihlášku vytisknout, může si ji vyzvednout ve škole společně s formulářem pro povinné očkování.

Potřebné dokumenty: přihláška do MŠ, kopie rodného listu dítěte, potvrzení o povinném očkování

Po doručení povinných dokumentů Vám bude stejnou „cestou“, jako jste žádost podali (do datové schránky, e-mailem, poštou nebo osobně), sděleno registrační číslo, pod kterým bude Vaše žádost o přijetí evidována a další informace k přijímání. Seznam registračních čísel přijatých dětí bude zveřejněn nejpozději do 31 5. 2021 na webových stránkách mateřské školy a na vývěsní tabuli mateřské školy.


Přílohy

Vytvořeno: 6. 4. 2021
Poslední aktualizace: 6. 4. 2021 12:01
Autor: Veronika Hůzlová