Obsah

Finanční pomoc obcím postiženým tornádem v červnu 2021

Typ: ostatní | náš tip
Finanční pomoc obcím postižených tornádem v červnu 2021 1Obec Plavy se rozhodla využít k pomoci postiženým obcím tornádem na Břeclavsku a Hodonínsku „Program podpory obcí a regionů zasažených vichřicí v červnu 2021 Sdružení místních samospráv ČR“. Cílem je finančně pomoci konkrétním obcím, které se samy rozhodnou, jak je využijí.

Obce dostanou 100% darovaných peněz.

Forma pomoci – nejedná se „ o veřejnou sbírku“, neboť finanční prostředky jsou předávány na základě jednotlivých „darovacích smluv“.

Na obecním úřadě jsou k dispozici pro toho, kdo chce tímto způsobem pomoci postiženým obcím tornádem, darovací smlouvy a to jak pro fyzické osoby, tak pro právnické osoby.

Praktický postup pro každého, kdo chce zvolit právě tuto formu pomoci:

1. platba v hotovosti – občan (firma) předá darovanou částku na obecním úřadě oproti uzavřené darovací smlouvě mezi občanem a Obcí Plavy, obec prostředky vloží na účet obce č. 440 666 9319/0800, pod variabilním symbolem 2406

2. platba převodem – občan (firma) převede darovanou částku na účet Obce Plavy, číslo účtu: 440 666 9319/0800, variabilní symbol 2406, do pozn. příjmení a potvrdí darovací smlouvu mezi občanem (firmou) a Obcí Plavy

Pozn. Darovací smlouvy jsou připraveny k doplnění na obecním úřadě, výše daru je na uvážení každého

          Darovat nějakou částku a pomoci tak v nouzi je možné – do 30.8.2021

Darované finanční prostředky obec na konci srpna převede na transparentní účty, které budou následně převedeny konkrétním zasaženým obcím.

Obec Plavy přivítala vypracovanou formu pomoci od Sdružení místních samospráv ČR, která je transparentní, účinná a zajišťuje adresnou pomoc zasaženým obcím na Břeclavsku a Hodonínsku. Připomínáme, že náš postup není jediná možnost pomoci, ale určitě dobrá varianta.

Dále uvádím, že se nejedná o veřejnou sbírku a tento článek není veřejná výzva.

 

                                                                                                                               Ing. Milan Hloušek,                                                                                                                                          starosta

 


Přílohy

Vytvořeno: 4. 7. 2021
Poslední aktualizace: 5. 7. 2021 10:57
Autor: Veronika Hůzlová