Obsah

Přehledně: Co se od čtvrtka změní

Typ: ostatní
Přehledně: Co se od čtvrtka změní 1Vláda v pondělí odsouhlasila přísnější pravidla pro nošení ochranných pomůcek na místech, kde se koncentruje větší počet lidí. Novinky nabízejí stručný přehled, jak se opatření od čtvrtka změní a jak se mají změnit od března.


Respirátory (např. FFP2/KN 95) nebo dvě přes sebe přeložené chirurgické obličejové roušky budou povinné od čtvrtka:

 • v prodejnách
 • v provozovnách služeb 
 • ve zdravotnických zařízeních, a to na pracovištích, ve kterých se poskytuje ambulantní péče 
 • v zařízeních sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, a zařízení poskytující odlehčovací sociální služby v pobytové formě
 • na mezinárodních letištích
 • v prostředcích veřejné dopravy
 • na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy
 • v motorových vozidlech, ledaže se v motorovém vozidle nachází pouze osoby z jedné domácnosti
 • povinnost se nevztahuje na děti od 2 do 15 let, ty ale musí na těchto místech nosit minimálně chirurgickou roušku. Nesmějí tak mít podomácku vyrobenou ochranu.

Výjimky z nošení respirátoru

V mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví, které nařizuje nošení respirátorů FFP2 či jeho alternativ, je celá řada výjimek:

- Učitelé v případech, kdy je potřeba, aby jim žáci viděli na ústa. V takovou chvíli mohou použít obličejový štít, když jsou od studentů minimálně 2 metry daleko.

- Soudci, přísedící, státní zástupci, obvinění a jejich obhájci v době a místě soudního řízení.

- Zaměstnanci po dobu, kdy vykonávají práci na jednom místě a jsou ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby.

- Řidiči veřejné dopravy, kteří nejsou v kontaktu s cestujícím.

- Moderátoři, redaktoři a umělci při provádění autorského díla.

Kompletní přehled výjimek je k přečtení na webu Ministerstva zdravotnictví.

Minimálně chirurgická rouška povinná od března:

 • ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj), 
 • na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň dvou osob vzdálených od sebe méně než dva metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.
 • Výjimku mají například děti do dvou let věku, děti v mateřské škole či děti v dětské skupině.
 • Do konce měsíce lze ještě při procházkách po městě tolerovat šálu nebo domácí roušku.

zdroj: https://www.novinky.cz/ a https://www.seznamzpravy.cz/


Vytvořeno: 23. 2. 2021
Poslední aktualizace: 28. 2. 2021 21:33
Autor: Veronika Hůzlová