Obsah

Hodina země

Hodina země 1Celosvětová událost na ochranu klimatu se koná i letos ode¬hraje v sobotu 28. března 2020 od 20.30 do 21.30 hodin. K Hodině Země se připojují všichni, kdo si uvědomují naše ohrožení klimatickou krizí způsobenou zejména používáním fosilních paliv – uhlí, ropy, zemního plynu. Důsledkem je i extrémní počasí – vlny veder, sucho, přívalové povodně, suchem oslabené lesy napadené kůrovcem.

Datum konání: 28. 3. 2020 začátek od 20:30

Místo konání: Obec, Plavy

Typ akce: ostatní

Organizátor: Neuvedeno

V loňském roce došlo k nebývale velkému vzestupu občanského zájmu o klima, v čele se studenty. Ti zorganizovali několik globálních stávek, které se konaly i na řadě míst v ČR. Cílem bylo přimět poli­tiky k důslednějšímu snižování emisí. Obce a vlády po světě vyhlašují stav klimatické nouze. Je to roz­hodnutí místních nebo státních orgánů, kterým prohlašují, že existuje klimatická krize a že dosavadní opatření k zastavení globálního oteplování nejsou dostatečná. V ČR se zatím zapojily dvě pražské měst­ské části.

V prosinci 2019 představila Evropská komise Zelenou dohodu pro Evropu. Jejím cílem je, aby se Evropa stala do roku 2050 prvním klimaticky neutrálním kontinentem. Měla by zajistit přechod na udr­žitelnější, ekologičtější hospodářství. Bude vyžadovat zodpovědnou klimatickou politiku na všech úro­vních, včetně obcí. Klimatická koalice právě vydává brožuru Klimatická krize. Mýty a fakta o stavu planety. Smyslem je vysvětlit, proč se mají nutná opatření pro ochranu klimatu zavádět. Stáhněte si ji https://klimatickakoalice.cz/klimaticka-krize-myty-a-fakta.pdf

Města a vesnice tradičně při Hodině Země dávají symbolickým gestem najevo, že jim ochrana kli­matu není lhostejná. Zhasínají veřejné osvětlení, či osvětlení památek a veřejných budov. V ČR se k akci vloni připojilo rekordních 165 obcí, včetně 13 statutárních měst. Zhasla například Petřínská roz­hledna, radniční věž v Ostravě nebo plzeňská katedrála.

Připojte se letos a registrujte se prosím na stránce www.hodinazeme.cz. O postoji vaší obce k ochra­ně klimatu se tak dozví nejen veřejnost a vaši občané, další obce, ale i média. Hodinu Země 2020 mů­žete využít i k propagaci aktivit, které Vaše obec dělá pro ochra­nu životního prostředí. Možností je mnoho: úspory energie a větší využití obnovitelných zdrojů, ekologicky šetrný provoz zřizovaných institucí, sběr biologického odpadu, podpora cyk­listické a pěší dopravy, péče o ze­leň atd. Váš klima­tický závazek uveďte také v registračním formuláři.

Pokud se připojujete jako jednotlivec, zkuste vás případný závazek propojit s výpočtem vaší uhlíkové stopy. Jednoduchá kalkulačka http://www.uhlikovastopa.cz/kalkulacka vám spočítá, jaká je vaše osobní uhlíková stopa. Je v ní pěkně vidět, jaký podíl hrají jednotlivé činnosti (bydlení, nákupy, doprava, potraviny) a i se dá simulovat, o kolik případně klesne vaše uhlíková stopa, když si dáte nějaký konkrétní závazek a ten splníte.


Vytvořeno: 3. 3. 2020
Poslední aktualizace: 3. 3. 2020 08:58